Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.08

Mt 17,14-20

                Scena uzdrowienia epileptyka była dla uczniów sprawdzianem ich wiary, dla nas jest okazją do postawienia sobie pytań o moc naszej wiary. Jezus odpowiadając na pytanie uczniów, dlaczego nie mogli pomóc choremu chłopcu, wprost im powiedział, że z powodu ich małej wiary. Jak to więc jest z tą wiarą?

                My we wspólnocie co miesiąc modlimy się o uzdrowienie i uzdrowień fizycznych jest mało. Czy nasza wiara jest za mała? Być może… A z drugiej strony, każdy kto z nami się modli, nie żałuje, że przychodzi na tę modlitwę, bo doświadcza łaski Bożej. Przyznam się wam, że czasami przychodzi pokusa, by zrezygnować z Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, ale wydaje mi się, że Pan tego nie chce. Co robić??? Potrzeba trwania i ufności – to chyba jest odpowiedź. Jeśli Pan będzie chciał, będzie więcej uzdrowień fizycznych, a na razie może jest to sprawdzian naszej wierności?

                Jeśli chodzi o wiarę w moim życiu, nadaje ona sens i cel wszystkiemu. Nie zawsze tak było, ale dziś, dzięki Bogu tak jest. Wiara pomaga mi we właściwy sposób korzystać z rzeczy doczesnych, wnosi pokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach, zabiera lęk. Ona jest tym, co motywuje mnie do dzielenia się doświadczeniem Boga z innymi, ona zachęca do ewangelizacji i poświęcania czasu innym. Dzięki wierze wiem, że idę do Nieba przez moją codzienność, ona mobilizuje mnie do nawrócenia i pomaga pokonywać słabości i grzechy. Śmiało mogę powiedzieć, że dziś moja wiara jest wypełniona miłością do Boga i pomaga mi coraz mocniej kochać ludzi. Dzięki niej ciągle walczę o jakość modlitwy i czas na spotkanie z Panem. Nie jest więc z nią chyba tak źle… Ale chcę, aby było jeszcze lepiej i o to będę się modlił nieustannie. A jak jest z twoją wiarą? Co zmienia ona w twoim życiu? W czym widzisz słabości swojej wiary? Czy masz w sobie pragnienie, by twoja wiara rosła i stawała się mocna i piękna? Co robisz, by tak było?

                Duchu Św. prowadź nas i umacniaj naszą wiarę, aby nic nie było dla niej niemożliwe. Amen.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...