Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.11

Mt 18,1-5.10.12-14

                Jezus w dzisiejszej Ewangelii odpowiadając na pytanie uczniów o to, kto jest największy w Królestwie Niebieskim, poucza, że, aby być wielkim trzeba być jak dziecko. Chcesz być wielkim? W każdym z nas jest takie pragnienie. Ważne jest, abyśmy wielkość rozumieli we właściwy sposób. W światowym myśleniu jest to pycha i panowanie nad innymi. Natomiast u Boga wielkość znaczy zupełnie coś innego. Dziecko jest pokorne, proste w myśleniu, zależne od rodziców, szczere, niewinne. Jeśli chcemy Bożej wielkości, tacy właśnie mamy być w naszym postępowaniu wobec Boga i ludzi. Jak ta kwestia wygląda w twoim życiu? Jakiej wielkości pragniesz? Czy chcesz coś w życiu znaczyć? A co?

                Jezus opowiadając przypowieść o odnalezionej owcy trochę zmienia fakty. Z tego, co słyszałem, jeśli jakaś owca się zagubi i zostaje odnaleziona, zostaje zabita lub w najlepszym przypadku łamie się jej nogi, aby nie dawała złego przykładu dla stada. Jestem przekonany, że ten zabieg Jezus uczynił specjalnie, by pokazać nam, jak ważni jesteśmy dla Boga i jak wielka jest Jego miłość wobec nas, Jego dzieci. I tu znów ukazuje nam się różnica między światowym i Bożym myśleniem. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, jak wiele dla Niego znaczymy i zawsze nas będzie szukał. Czy tak postrzegasz Ojca i Jego miłość? Czy tak doświadczasz Jego miłosierdzia?

                Na zakończenie przypowieści Jezus stwierdza, że nie jest wolą Bożą, aby zginęło choćby jedno z dzieci. Wcześniej utożsamia się z nimi i mówi o wielkiej ich godności. To bardzo ważne stwierdzenia dla nas ludzi XXI wieku. Dziś świat nie dba o dzieci, dziś próbuje się zniszczyć ich godność i niewinność, między innymi przez seksualizację kilkulatków. Dziś zamiast miłości dzieci otrzymują komórki i gry, często przesycone przemocą. Dlaczego w bajkach i książkach „dla dzieci” pojawia się agresja, śmierć, pochwała zła, czy oswajanie z grzechami? Diabeł doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli zniszczy dzieci i dzieciństwo, zniszczyć może cały świat. Dlatego chrońmy dzieci! Módlmy się za nie, błogosławmy je, poświęcajmy im więcej czasu i uwagi, pilnujmy tego, po co sięgają. Interesujmy się programami nauczania w szkołach i różnego rodzaju zajęciami pozalekcyjnymi. To naprawdę ważne. Bo jeśli nie my zajmiemy się wychowaniem dzieci i troską o nie, świat szybko się nimi zajmie i to w niewłaściwy sposób.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...