Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.12

Mt 18,15-20

                Dzisiejsza Ewangelia traktuje o wzajemnych relacjach między ludźmi. Zacznijmy może od tego czym Jezus kończy. Gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego Imię, tam On jest prawdziwie obecny. Zobaczmy jak ważną jest więc trwanie we wspólnocie uczniów Chrystusa. Szukamy Jego obecności, a On jest tak blisko, dzięki więzi między nami. Czy tak postrzegasz wspólnotę Kościoła, czy tak patrzysz na spotkania z innymi ludźmi wierzącymi? Gdybyśmy mieli większą świadomość tej obecności o wiele łatwiej byłoby nam pokonywać to, co nas dzieli, a rozwijać, co nas łączy. Przeproś Pana za twoje grzechy wobec współbraci i wspólnoty… Gorąco poproś o dar jedności i miłości między tobą i innymi.

                Jezus nie obiecuje, że nasze relacje będą idealne. Zdarzyć się mogą sytuacje, w których ktoś cię zrani czy uczyni coś przeciw tobie. Po wielu takich zdarzeniach żalimy się do innych, czy nawet obgadujemy takie osoby, a Jezus zachęca do braterskiego upomnienia z miłością. Podaje też konkretne zasady, aby przyniosło ono efekt w postaci nawrócenia. W każdej wspólnocie, czy to ludzi wierzących, czy nawet w rodzinach, zdarzają się trudne sytuacje, ale miłość i przebaczenie są w stanie je naprawić. I o to powinniśmy walczyć nieustannie, by zło miłością zwyciężać. Udaje ci się tak czynić? Jak długo nosisz w sercu nieprzebaczenie? A może udaje ci się od razu przebaczyć w Imię Boże. Jeśli tak, to bądź wdzięczny za tę łaskę, bo do tego zachęca nas Bóg.

                Jeszcze jedna sprawa, o której poucza Chrystus w dzisiejszej perykopie. Mówi o związaniu w niebie tego, co zwiążemy tu na ziemi i rozwiązaniu w niebie, tego, co rozwiążemy tutaj. Słowa te to jedne z wielu w Ewangelii, kiedy Jezus utożsamia się ze swoimi uczniami i przekazuje im niesamowitą władzę. Bóg chce w Kościele nas zbawić i dlatego w nim i przez niego udziela nam swoich łask. Oczywiście nie należy tego rozumieć, że Bóg wiąże się decyzją ludzka bezwzględnie, bo ludzie w dobrej wierze mogą popełnić błąd. Dla przykładu, jeśli spowiednik udziela nam rozgrzeszenia, to nie znaczy, że grzechy są nam odpuszczone automatycznie, a my nie spełnimy pozostałych warunków owocnej spowiedzi, np.: nie zamierzamy zmienić grzesznego stylu życia lub udajemy żal za grzechy. Spowiednika możemy oszukać, Boga nie. Zawsze o tym pamiętajmy i nie podchodźmy do sprawy z lekceważeniem.

Choć nie jest to bezpośrednio związane z tematem, myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć również o naszych słowach, które wypowiadamy wobec innych, a które mogą być błogosławieństwem lub przekleństwem dla nich. Nie znaczy to oczywiście jakoby Bóg nas przeklinał, kiedy czyni to człowiek. Pamiętajmy jednak, że nasze słowa i czyny mają moc. Nie można więc życzyć zła komukolwiek, bo diabeł szybko to podchwyci i możemy stać się przyczyną czyjegoś nieszczęścia. A tego Bóg na pewno nie chce. Pomyśl chwilę o tej sprawie w swoim życiu… Jeśli widzisz jakieś nieuporządkowanie w niej, proś Pana o pomoc w naprawieniu tego. Jeśli przypominasz sobie jakieś złorzeczenia i przekleństwa, które wypowiedziałeś lub pomyślałeś pod czyimś adresem, odwołaj je teraz w Imię Jezusa i pobłogosław tym osobom.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...