Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.13

Mt 18,21 – 19.1

                W dzisiejszej Ewangelii Jezus udziela odpowiedzi i pouczenia o konieczności przebaczania. Ile razy? Zawsze! Tak należy odczytać słowa Pana o konieczności wybaczania siedemdziesiąt siedem razy. I to nie tylko wtedy, kiedy ktoś nas o to poprosi, lecz zawsze. Udaje ci się to, czy nie? Co sprawia ci najwięcej trudności? Być może twój egoizm blokuje cię, bo czujesz się zraniony, ale pamiętaj, że egoizm to zły doradca.

                Przypowieść, którą opowiada Nauczyciel, ma nam pomóc jeszcze lepiej uświadomić sobie, jak ważne jest przebaczenie ludziom, jeśli chcemy doświadczyć przebaczenia od Boga. Różnica w długach, o których słyszymy od Jezusa jest wręcz niewyobrażalna, to jak 1 do 1 000 000. Jest różnica? I to duża! Sługa, który doświadczył miłosierdzia bez granic, nie potrafił podarować długu milion razy mniejszego, niż chwilę wcześniej podarował mu jego pan. Jeśli z serca nie przebaczymy naszym bliźnim i nam nie przebaczy Bóg. Wiemy o tym z Ewangelii. Dla mnie jest to konkretny argument. A dla ciebie? Im bardziej doświadczałem swojej słabości i miłosierdzia Bożego, tym łatwiej było mi przebaczać innym. Nie chcę być potępiony przez mój zraniony egoizm. Oczywiście taka zmiana myślenia to nie moja zasługa, lecz łaska Pana, za którą jestem Mu bardzo wdzięczny i proszę o więcej.

                Jeśli chcemy być podobni do Boga przebaczenie z serca jest naszym obowiązkiem i przywilejem. Brak przebaczenia upodabnia nas do demona i może być przyczyną naszego potępienia. Dzięki umiejętności przebaczania sami jesteśmy w stanie otwierać się na Boże miłosierdzie. I nie tylko sami go doświadczymy, lecz pomożemy doświadczyć go krzywdzicielowi. Przez zło uczynione krzywdziciel wiąże się z osoba krzywdzoną na zawsze, a skrzywdzona z krzywdzicielem, tylko wtedy, jeśli na to pozwoli. Takim przyzwoleniem jest nieprzebaczenie. Jeśli przebaczamy uwalniamy się od tej zależności, a z drugiej strony przyczyniamy się do uwolnienia z potępienia tego, kto nas skrzywdził. Nie zapominajmy o tym i uczmy się od Pana prawdziwego przebaczenia. Prośmy Go o łaskę, byśmy potrafili to zrozumieć i zastosować w życiu.

                Teraz kolej na twoja modlitwę przebaczenia. Zastanów się komu powinieneś i przebacz w Imię Jezusa.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...