Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.15

Łk 1,39-56

                Dziś w Uroczystość Wniebowzięcia słyszymy „Magnificat”, hymn, którym Maryja wielbi i dziękuje Bogu za dobrodziejstwa jakimi Ją obdarzył. Św. Łukasz umieszcza go w scenie nawiedzenia, a więc już na początku swojej Ewangelii, lecz doskonale zdajemy sobie sprawę, że całość życia Niepokalanej była przeniknięta łaską Boża, z którą Ona współpracowała i właśnie za to została wzięta z duszą i ciałem do Nieba od razu po swojej śmierci. To co wydarzyło się w życiu Maryi było, w pierwszej kolejności, dziełem Boga, który wszystko zaplanował w szczegółach. Ale bez wolnej odpowiedzi Maryi ten plan nie mógłby zostać zrealizowany. Matka Najświętsza jest najwspanialszym dziełem Boga i najwierniejszą Jego służebnicą, która doskonale wypełnia Jego wolę. To właśnie od Niej możemy się nauczyć uczniostwa i oddania sprawom Bożym. Dzięki Niej natomiast możemy to wszystko łatwiej wypełniać. Popatrz teraz na Maryję, zastanów się w czym już potrafisz Ją naśladować, a w czym jeszcze ci się to nie udaje… Odnów swoje zawierzenie Jej i poproś, by prowadziła Cię do Jezusa drogami wierności, pokory, posłuszeństwa, cichości, modlitwy, karmienia się Słowem Bożym i wolą Pana.

                Dziś w naszej Ojczyźnie ważny dzień, nieprzypadkowo przypadający w tę Maryjną Uroczystość. Matka Boża jest od wieków Królową Polski i często doświadczamy Jej pomocy. To dzięki Niej w sierpniu 1920 roku słabsza armia polska była w stanie powstrzymać wojska bolszewickie, które szły na Europę. Wydarzenie to nazywamy Cudem nad Wisłą, ale nie dlatego, że taka jest nazwa zwyczajowa, nie dlatego, że przypadkiem udało się pokonać wroga, ale dlatego, że Maryja stanęła w naszej obronie. O to się modlono z całych sił i to się dokonało! Można znaleźć wzmianki, że to właśnie 14 i 15 sierpnia nad polskimi wojskami widziana była Matka Boża z połamanymi strzałami w rękach. Dziś dziękujmy Bogu i naszej Królowej za tę interwencję, którą obroniła nie tylko Polskę, ale całą Europę. Padnijmy jednak znów na kolana i prośmy o kolejny cud dla naszej Ojczyzny. Dziś tak wielu Polaków nie liczy się z Bogiem i Jego prawami, dziś tak wielu chciałoby sprzedać nasz kraj i narodowe wartości za stołki czy granty. Prośmy Maryję, by nas od tego ustrzegła i odnowiła naszą wiarę, bez której nie byłoby naszej Ojczyzny.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...