Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.17

Mt 19,16-22

                Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam dialog między Jezusem i człowiekiem, który przyszedł do Niego poszukując drogi do życia wiecznego i szczęścia. Młody człowiek szukając odpowiedzi na dręczącego go pytania przychodzi do Jezusa, a nie gdzie indziej. To dla nas cenna wskazówka. Każdy człowiek ma konkretne pytania dotyczące życia. Świat kreuje się na tego, który zna na nie odpowiedzi i niestety wielu ludzi się gubi. A ty jakie masz pytania i u kogo szukasz odpowiedzi? Jak często świat jest twoim autorytetem? A jak często Bóg?

                Jezus odpowiadając swemu rozmówcy wskazuje, że do życia wiecznego prowadzi wierność Bogu wyrażona życiem zgodnym z Jego przykazaniami. To jednak nie wystarczyło młodemu człowiekowi, chciał konkretów i usłyszał od Jezusa, to co wiedział i czego w życiu przestrzegał. To jednak nie zaspokajało jego serca, chciał czegoś więcej. Na ile tobie udaje się żyć według Bożych przykazań? Czy życie według nich daje ci szczęście? A może szukasz w życiu czegoś więcej?

                Młody człowiek z dzisiejszej Ewangelii szukał czegoś więcej, jego serce o to wołało. Nie był szczęśliwy w swoim dotychczasowym życiu. Kiedy jednak usłyszał wskazówkę Pana, aby sprzedał wszystko i rozdał ubogim, odszedł zasmucony, bo nie był w stanie zrezygnować z tego, co posiada. Dziś wielu z nas jest przywiązanych do rzeczy materialnych. Chcemy ich coraz więcej, chcemy żyć na wyższym poziomie, wygodniej. A po co? Często to nasze przywiązanie staje na przeszkodzie do szczęścia i poważnie utrudnia drogę do Nieba. Jak to wygląda w twoim życiu? Na ile jesteś przywiązany do rzeczy doczesnych? Gdyby dziś Jezus poprosił cię byś się tego wszystkiego wyzbył i poszedł za Nim, potrafiłbyś to uczynić? Jeśli widzisz w sobie wolność od przywiązań, to podziękuj za nią. Poproś o nią, jeśli nie masz dystansu do tych spraw.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...