Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.18

Mt 19.23-30

                Kiedy bogaty młodzieniec odszedł zasmucony (o czym było wczoraj), Jezus powiedział swoim uczniom mocne słowa, o tym, że bogatym trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Ubogim jest o wiele łatwiej. To nie znaczy, że bycie bogatym jest czymś złym. Życie niestety pokazuje, że bogactwa często stają się celem samym w sobie, a nawet bożkiem. Chęć bogacenia natomiast zaślepia i ludzie często dosłownie „po trupach” gromadzą coraz więcej. Nie ma dla nich świętości. I w tym jest problem. Oczywiście są wspaniali ludzie, którzy posiadając wiele dzielą się tym z innymi, wspierają ubogich, czyli robią z pieniądza dobry użytek. I tak powinno być. Niestety, kiedy popatrzymy na świat możemy odnieść wrażenie, że takich jest mniejszość. Jak korzystasz z dóbr materialnych? Czy nie poddajesz się pokusie posiadania jak najwięcej za wszelką cenę?

                Zadziwieni odpowiedzią Pana uczniowie pytają o to, kto więc może być zbawiony? Jezus odpowiada im, że po ludzku to nie możliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Ta odpowiedź odnosi się szerzej do tematu ludzkiego życia i osiągnięcia celu. Bez łaski Bożej nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Tylko dzięki Bożej pomocy możemy dobrze przeżyć życie i osiągnąć Niebo. Bóg jest dobry i nigdy nie skąpi tego, czego nam potrzeba. Trzeba uznać swoją zależność od Boga. To jest właściwe rozumienie terminu „ubogi”. Ubogi to ktoś taki, kto wszystko ma u Boga, ufa Mu i pozwala na Jego prowadzenie w codzienności. Im mniej liczymy pieniądze, im bardziej ufamy Bogu, tym bardziej On ukazuje się nam jako ten, który o nas dba. Czy nie dostrzegasz takiej zależności? A jak to wygląda u ciebie? Na ile jesteś „ubogi”? Na ile ufasz Panu w sprawach wiary, ale też swojej codzienności?

                Jezus obiecuje Piotrowi i swoim uczniom nagrodę za pozostawienie wszystkiego i pójście za Nim. Obiecuje życie wieczne. Mówi także o tym, że nadejdzie czas odpłaty. Ci którzy są dziś pierwsi, będą ostatnimi, ci którzy są wielcy, będą małymi. Niczego z rzeczy materialnych ani ziemskich zaszczytów nie zabierzemy ze sobą po śmierci. Nie możemy o tym zapominać, bo przemija postać tego świata i nadejdzie dzień sądu, który będzie czasem nagrodzenia wiernych i maluczkich. Chcesz do nich należeć? Chcesz być w Niebie? Czy zmierzasz tam przez swoją codzienność? A może myślisz, że tak się nie da? Jezus odpowiedział, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba Mu tylko zaufać.

                Pozdrawiam i błogosławię ?ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...