Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.20

Mt 22,1-14

                Dziś Jezus opowiada nam mocną przypowieść o zaproszonych na ucztę, którzy wzgardzili nią. W konsekwencji zostali odrzuceni. Skierowana jest ona do arcykapłanów i starszych ludu współczesnych Jezusowi. Dziś słyszymy ją my, ludzie XXI wieku i mamy podjąć porządną refleksję. Kiedy bowiem dokładniej się w nią wczytamy znajdziemy tam również wskazówki dla nas.

                Po raz kolejny dociera do nas prawda, że Naród Wybrany Starego Testamentu, nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza i to, co było w pierwszej kolejności dla niego przygotowane, dostaje się innym narodom. To my jesteśmy tymi, którzy z „rozstajnych dróg” zostali zaproszeni. Nauczyciel mówi o tym, że sala biesiadna zapełniła się ludźmi i dobrymi, i złymi. Zbawienie jest bowiem darem Boga, który skierowany jest do wszystkich, do ciebie i do mnie również. Czy potrafisz przyjmować tę prawdę? Czy żyjesz jak dziedzic Królestwa Bożego? Czy cieszysz się tym, że Bóg właśnie tobie je daje? Podziękuj Mu za to w serdecznej modlitwie.

                Zadziwiająca jest scena, kiedy król przyglądając się zebranym zauważył człowieka, który nie miał stroju weselnego i kazał go wyrzucić. Dlaczego? Ponieważ nie był on przygotowany. Przyjął zaproszenie, ale nie przygotował się na świętowanie. Strój weselny w języku apokaliptyki, to obraz nowego sposobu bycia. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi zmierzającymi na ucztę królestwa, powinniśmy przygotować się na nią przez dzieła sprawiedliwości. Czy twoja wiara pociąga za sobą nowy sposób myślenia i bycia? Czy uważasz, że dobrze przygotowujesz się na wieczne świętowanie? Jak to czynisz? Poproś Ducha Św., by cię wspierał i pomagał. Zaproś również do swojej codzienności Maryję, która najpiękniej przeszła tę drogę do Królestwa Bożego.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...