Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.21

Mt 22,34-40

                W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapytany przez uczonego w Prawie o najważniejsze przykazanie przypomina dwa przykazania miłości. Pewnym novum jest to, że Pan zestawia znane ze Starego Testamentu przykazania obok siebie, a przez to chce nas uwrażliwić, że nie można kochać Boga nie kochając człowieka. W Nowym Testamencie ta nauka mocno jest ukazana przez św. Jana w Pierwszym Liście. Skoro Pan Jezus nam przypomniał najważniejsze przykazania, zastanówmy się jak je wypełniamy.

                Pierwsze jest przykazanie miłości Boga całym sobą i nade wszystko. Czy udaje ci się to? Pan pragnie zapytać ciebie dziś o to, kogo lub co kochasz bardziej od Niego? Czy jest On na I miejscu w twoim życiu, czy też nie?

Przykazanie drugie ukazuje pewną ważną prawdę, że nie możemy kochać bliźniego, jeśli nie kochamy siebie. Zapewne słyszałeś to już kiedyś. A czy kochasz siebie? Jaką miłością? Czy możesz powiedzieć, że jest to miłość dojrzała, która widzi siebie w prawdzie, a więc dostrzega wady, ale widzi również zalety? Co możesz powiedzieć o pracy własnej, którą wkładasz w rozwój tej miłości?

A jak jest z miłością bliźniego w twoim życiu? Kochać to znaczy chcieć czyjegoś dobra. Czy chcesz dobra wszystkich ludzi? A może są takie osoby w twoim życiu, o których nie myślisz dobrze i nie chcesz ich dobra? Św. Jan w Pierwszym Liście, o którym wspomniałem wcześniej, pisze, że „kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1J 4,20). To jest konkret, do którego powinniśmy dorastać. Prośmy więc Pana o tę łaskę.

Pozdrawiam i błogosławię J ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...