Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.24

J 1,45-51

                Przeżywamy święto św. Bartłomieja, który nazywany był również Natanelem. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam jego spotkanie z Jezusem. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to fakt, że Natanaela do Pana przyprowadził Filip. Znamy podobną taką sytuację z życia Szymona Piotra, którego do Mistrza przyprowadził jego brat Andrzej. Wielu z nas ma takich Filipów czy Andrzejów, którym zawdzięczamy nasze spotkanie z prawdziwym Bogiem. Czy jesteśmy im za to wdzięczni? A my, czy jesteśmy takimi ludźmi, którzy innych do Pana przyprowadzają? Dzisiejszy pogubiony człowiek potrzebuje świadków. Módlmy się o to, by było ich jak najwięcej i sami starajmy się nimi być.

                Kiedy Bartłomiej przybliżał się do Jezusa ten od razu zwrócił na niego uwagę i powiedział coś, co wzbudziło wiarę w przyszłym apostole. Pan powiedział o jakimś osobistym wydarzeniu z życia świętego. Nie wiemy, co to było, ale możemy się domyślić, że było to bardzo ważne dla niego, bo od razu otworzyło jego serce na Zbawiciela. Bóg zna nas lepiej niż my sami. O wie o nas wszystko i jest z nami zawsze, a szczególnie w tych najtrudniejszych sytuacjach. Czy możesz przypomnieć sobie takie sytuacje z twojego życia, kiedy doświadczyłeś takiej nadzwyczajnej Bożej obecności? Spróbuj chwilę się nad tym zastanowić… A jeśli trudno ci takie momenty zobaczyć, przyjmij dziś z wiarą, że tak jest i On wie o tobie wszystko. Zaufaj Mu.

                Bartłomiej poszedł za Jezusem. Potem został wybrany do grona apostołów. Tak mocno pokochał Mesjasza, że świadczył o Nim całym życiem, według tradycji głosił Ewangelię w Armenii, Indiach, Arabii i Etiopii. Zginął za wiarę w okrutnych męczarniach odarty ze skóry. Bądźmy wdzięczni Panu za dar wiary przekazany nam przez apostołów. Ogarnijmy naszą modlitwą naszych braci i siostry, których przodkom zaniósł Ewangelię dzisiejszy patron. Z pokorą również prośmy o dar niezachwianej wiary dla nas, abyśmy nigdy nie zwątpili.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...