Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.25

Mt 23, 23-26

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mocno krytykuje obłudę. Zwraca się do uczonych w Piśmie i faryzeuszów, ale myślę, że warto byłoby również nam podjąć refleksję nad prawdziwością naszego postępowania.

Najpierw Jezus krytykuje składanie ofiar i praktyki religijne, które nie idą w parze ze sprawiedliwością, miłosierdziem i wiarą. Zewnętrzne praktyki nie mogą być spełniane same dla siebie, czy na pokaz, a powinny wyrażać naszą wiarę. W przeciwnym będziemy skrupulatnie wypełniać przepisy, a zaniedbamy to, co ważniejsze, czyli prawdziwą relację z Bogiem wyrażoną przez miłość. Jak to jest w twoim życiu? Czy praktyki religijne są wyrazem twojej głębokiej wiary? Jeśli nie, poproś Pana o zrozumienie i nawrócenie, aby to, co czynisz, było wyrazem prawdziwej wiary w żywego Boga.

Kolejna rzeczywistość, o której mówi Jezus to dbanie o czystość rytualną z pominięciem czystości naszego wnętrza. Pan zachęca, abyśmy zwracali uwagę na czystość serca, bo ona jest podstawą czystości całego człowieka. Jak dbasz o swoje serce? Czy starasz się unikać grzechu? Jak często się spowiadasz? Czy poważnie podchodzisz do postanowienia poprawy i pracy nad sobą? Na ile owocuje ona w twoim życiu? Za to, co dobre podziękuj. Za to, co ci nie wychodzi przeproś i nie ustawaj w walce.

Poprośmy Pana, aby chronił nas od obłudy i dwulicowości. Niech nasze postępowanie zawsze będzie szczere i prawdziwe. On widzi i wie wszystko, i bardzo się cieszy z każdego naszego sukcesu.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...