Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.26

J 2,1-11

                Uroczystość dzisiejsza kieruje nasze myśli i serca ku Jasnej Górze, gdzie swój tron ma Maryja. Mimo, że w naszej ojczyźnie Jej sanktuariów jest dużo, to jednak właśnie to jedno uważane jest za duchową stolicę Polski. Kościół proponuje nam do rozważenia opis cudu w Kanie Galilejskiej.

Jan Paweł II nawiązując do tego wydarzenia z okazji 600-lecia Jasnogórskiego Sanktuarium, podkreślił, że tak jak w Kanie była Matka Jezusa i powiedziała: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”, tak samo dzieje się właśnie w Częstochowie. Maryja zachęca do nawrócenia i posłuszeństwa Jezusowi, a świadkami przemiany dzięki spotkaniu z Panem są liczne wota w kaplicy i konfesjonały. Jej interwencja na weselu w Kanie doprowadziła do zmiany w życiu nowożeńców i do wiary u apostołów. Jej interwencja na Jasnej Górze wciąż przemienia ludzkie serca i prowadzi do wiary w Jej Syna. Myślę, że wielu z nas właśnie Maryi zawdzięcza swoje trwanie przy Bogu, powrót do Niego, czy pokonanie jakiegoś grzechu. Czy jest tak w twoim przypadku? Jakie miejsce w twojej wierze zajmuje Maryja?

Kiedy popatrzymy na to niesamowite wydarzenie z Kany, możemy zauważyć, że rola Matki Bożej jest w nim znacząca. Jezus odpowiadając na Jej spostrzeżenie o problemie młodych mówi, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina. Jednak na prośbę Matki czyni swój pierwszy znak. Możemy więc śmiało powiedzieć, że Maryja przyspiesza początek działalności Jezusa. Czy nie jest to niesamowite? Jezus, Bóg-człowiek jest posłuszny swojej Matce i dzięki Niej zaczyna działać. A to wszystko dla naszego dobra. Jak wielką wdzięczność winniśmy Maryi! Mam nadzieję, że ty również, podobnie jak ja, masz za co Jej podziękować w osobistym życiu. Wyraź dziś Jej swoją wdzięczność. Częściej z Nią rozmawiaj.

Pozdrawiam i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...