Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.27

Mt 23,27-32

                W Ewangelii często znajdujemy mocne słowa, które Jezus kieruje do faryzeuszów, uczonych w Piśmie, czy też do większej ilości osób. Kiedy je czytam, przyznam się, że nie chciałbym takich usłyszeć. Zapewne, jako osoba świecka czytając dzisiejszą perykopę myślisz sobie, że dziś Pan również mógłby powiedzieć to do niektórych księży czy biskupów. I masz rację. Nie będę temu przeczył, bo żaden z nich świętym nie jest, ja też. Jednak chciałbym cię zachęcić do tego, abyś uważał na uogólnianie, które łatwo w jednym szeregu stawia wszystkich, nawet ich nie znając. Wielu ludzi niestety odeszło od Kościoła i od Pana Boga przez uogólnianie. Bardzo chciałbym cię w tym miejscu poprosić o to, byś przypomniał sobie inne słowa Pana: „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.” (Mt 23,3)

                A z drugiej strony, jako ksiądz chcę cię dziś pokornie prosić o modlitwę w intencji kapłanów. Diabeł wie, że jak zniszczy księdza, zniszczy przy okazji wiarę wielu ludzi. Poza tym potrzebujemy siebie nawzajem. My, kapłani was, wy, świeccy nas. W ten sposób łatwiej jest wytrwać przy Bogu i dojść do Nieba.

                Rozprawmy się jednak z zarzutami Pana Jezusa, próbując jednak przeanalizować nasze własne życie, ja – swoje, ty – swoje. Słowa Mistrza są konkretne. Czy udaje nam się być prawdziwymi w naszym postępowaniu, wierze, relacjach? Czy serce nasze i sumienie są czyste? Czy tylko na zewnątrz udajemy ludzi w porządku, a wewnątrz jesteśmy pełni zła? To ważne pytania. Jezus uczy nas prawości i prawdziwości w postępowaniu, pamiętamy przecież Jezusowe „tak – tak, nie – nie”.

                Oczywiste dla mnie jest to, że nie potrafimy sami z siebie tego uczynić, dlatego potrzebujemy Jego łaski. Widzę po sobie, że im lepszą mam relację z Bogiem przez Maryję, tym łatwiej mi przychodzi odrzucać zło, a wybierać dobro. Poprośmy, więc Maryję o wstawiennictwo i pomoc, byśmy walczyli wytrwale. „Bo kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”.     

            Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...