Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.31

Łk 4.16-31

                Dziś w Ewangelii możemy przeczytać o wizycie Jezusa w Jego rodzinnym mieście. Jednak jest to wydarzenie smutne z powodu faktu, że Chrystus nie został przyjęty przez swoich ziomków. Być może św. Łukasz w swoim opisie połączył trzy różne pobyty Jezusa w Nazarecie. Fakty jednak są takie, że od samego początku nie był On przyjmowany przez wszystkich. Przyjrzyjmy się tej sytuacji dokładniej.

                Na początku Jezus w Nazarecie został przyjęty zwyczajnie, choć z szacunkiem należnym nauczycielowi. Poproszony w synagodze przeczytał fragment z Księgi Izajasza, a widząc pragnienie Słowa Bożego w słuchających, zaczął do nich przemawiać. Początkowo spotyka się to z przyjęciem i zadziwieniem. Jak bardzo ty jesteś spragniony Słowa Pańskiego? Co robisz, by zaspokoić to pragnienie? Czy Słowo cię zadziwia?

                Potem jednak sytuacja się zmieniła. A spowodowały to bardziej konkretne słowa Nauczyciela. Być może to, co powiedział obnażyło serca Nazarejczyków. Być może dlatego się oburzyli, że zrozumieli starotestamentalne odwołania Jezusa, jako ukazanie ich zatwardziałości. Szkoda jednak, że unieśli się dumą i gniewem, zamiast podjąć refleksję zmierzającą do nawrócenia. A jak jest z tobą, często unosisz się dumą na to, co słyszysz od Pana? A może potrafisz przyjąć to w pokorze i podjąć wysiłek przemiany? Jezus chce twojego dobra, zaufaj Mu i bądź posłuszny.

                Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa wyrzucili Go, a nawet chcieli Go zabić. Urażona duma i pycha mogą prowadzić do takich złych decyzji również w naszym życiu. Przypominasz sobie takie momenty? A może doświadczyłeś takiej pokusy w swoim życiu? Jak sobie z nią poradziłeś? A może nie poradziłeś i twoja więź z Panem jest dziś słabsza? Jezus czeka… Jeśli chcesz możesz Go na nowo zaprosić do siebie.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...