Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.01

Łk 4,31-37

                Już na początku dzisiejszej perykopy słyszymy, że ludzie „zdumiewali się nauką Jezusa, gdyż Jego słowo było pełne mocy.” To, co widzimy dalej jest tego potwierdzeniem. Czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Czy doświadczyłeś w swoim życiu mocy Bożego Słowa?

                Kiedy sięgniemy do początków Biblii, widzimy, że Bóg swoim Słowem stworzył wszystko, w dzisiejszej perykopie Słowem uwolnił opętanego. Wielu z nas doświadczyło stwórczej mocy Słowa, kiedy dzięki Niemu rodziła się nasza wiara. Wielu doświadcza uwalniającej mocy Słowa, kiedy wyprowadza nas Ono z grzechów i błędów. (Wiele na ten temat mówi przepiękny Kurs Emaus Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, do którego przeżycia szczerze zachęcam.) Co możesz powiedzieć o działaniu Bożego Słowa w swoim życiu? Jakiego działania doświadczyłeś ty osobiście? Zatrzymaj się nad tym przez chwilę i spróbuj przypomnieć sobie, co zawdzięczasz Bożemu Słowu? Ponazywaj te rzeczy i podziękuj za nie dobremu Bogu…

                W skutek interwencji Pana Jezusa, dzięki Jego Słowu, opętany został uwolniony. Świadkowie zdarzenia byli tym zdumieni. Nie wiemy, co dalej wydarzyło się w życiu każdego z nich. Znajdujemy informację o tym, że wieść o całym zajściu rozchodziła się po okolicy. A czy otworzyły się ich serca? Tego nie wiemy. Może jest też i w naszym życiu tak, że robimy wielkie „WOW”, kiedy znajdujemy coś w Biblii, ale czy nie jest tak, że ograniczamy się tylko do niego? Jak to jest u ciebie? Czy Słowo dotyka twego serca i je przemienia? Poproś o tę łaskę, by tak się działo zawsze, a nie tylko czasami. Poproś o pomoc Maryję – Matkę Słowa, bo Ona zawsze była na Nie otwarta i zawsze rozważała Je w swoim sercu.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...