Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.02

Łk 4,38-44

                Po uwolnieniu człowieka opętanego w synagodze Jezus udał się do domu Szymona. To, co wydarzyło się dalej, znajdujemy opisane w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Najpierw uzdrawia teściową Szymona, a potem wszystkich, których do Niego przynoszono. Oprócz uzdrowień widzimy także uwolnienia spod mocy złych duchów. W lekcjonarzu znajdujemy przed tą Ewangelią nagłówek „Liczne uzdrowienia”. Wszystko to świadczy o cudownej mocy Mesjasza, który przyszedł by objawić ludziom miłość Bożą. A ty, czy pamiętasz jakieś wydarzenia ze swojego życia, w których doświadczyłeś tej mocy Bożej miłości? Jesteś w stanie sobie takie przypomnieć? A może już o nich zapomniałeś i brakuje ci takiego doświadczenia?

                Kiedy Jezus wyszedł na miejsce pustynne ludzie poszli za Nim, bo chcieli Go zatrzymać u siebie. Widząc takie cuda chcieli mieć Cudotwórcę u siebie. Trudno się im dziwić. Ale Jezus chciał iść dalej, by głosić Dobrą Nowinę, a ta nie ogranicza się do uzdrowień, lecz wskazuje drogę przez codzienność, która wiedzie do zbawienia. Najcenniejsze, co ofiarował nam Pan to właśnie zbawienie. W swoim życiu trochę widziałem, oczywiście chciałbym zobaczyć więcej Bożej mocy, ale najważniejsze dla mnie jest to, że jestem przez Pana zbawiony. A dla ciebie, co jest najważniejsze? Dlaczego szukasz Jezusa? Dla znaków i cudów, czy z innego powodu?

                Największym szczęściem dla człowieka jest poznanie Boga i udział w Jego chwale. Moim pragnieniem jest więc poznawanie Go jeszcze bardziej i pełnienie Jego woli. Wiem, że to jest łaską i jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Proszę Go o to, by mi jej nigdy nie zabrakło. I zachęcam do tego również ciebie, Drogi Przyjacielu.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...