Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.05

Łk 6,1-5

                Wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam „nowość” Jezusowego nauczania. Dla Żydów szabat jest dniem świętym. Jednak Bóg ustanowił go dla odpoczynku, a więc szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Wielu jednak tego nie potrafiło zrozumieć. Wielu szczyciło się zachowywaniem Prawa, a byli i tacy, którzy uważali, że Prawo to Bóg. To, o czym czytamy w dzisiejszej perykopie ma nam ukazać, że to niewłaściwy sposób rozumowania. Prawo zostało ustanowione po to, by prowadzić do Boga, a nie Go zastępować czy usprawiedliwiać brak miłości wobec człowieka. Warto więc zastanowić się nad tym, jak my traktujemy Boże prawo… Pomyśl…

                Czymś naturalnym jest, że kiedy człowiek jest głodny, pragnie coś zjeść. I tak właśnie zrobili uczniowie Jezusa. Spowodowało to oburzenie wśród faryzeuszów, ocenę i potępienie. Czy w naszym życiu nie zdarza się podobnie? Kiedy widzisz człowieka, który przekroczył jakiś przepis, co pojawia się w twoim sercu? Ocena, potępienie, czy troska i współczucie? Jezus nikogo nigdy nie potępił, a my skłonni jesteśmy do tego. Kiedy ktoś błądzi, nie powinniśmy go oceniać i potępiać, lecz pomóc znaleźć prawdę. Nawet jeśli ktoś grzeszy nie mamy prawa go osądzać, lecz modlić się o jego nawrócenie i, jeśli to możliwe, starajmy się wskazać właściwą drogę. Czy potrafisz tak? Potrzebujemy Bożej łaski, by tak postępować, więc o nią gorliwie nieustannie prośmy.

                Zrozumieć wszystkiego sami z siebie nie jesteśmy w stanie, tylko dzięki Duchowi Św. jest to możliwe. Także przepisy prawa nadane nam przez Boga zrozumiemy, kiedy pozwolimy prowadzić się Duchowi. „Syn Człowieczy jest Panem także szabatu” i jest z nami w Kościele, a ten przez wieki pomaga nam zrozumieć przykazania. Prośmy miłosiernego Boga, by dalej tak było. Dzięki trwaniu we wspólnocie i posłuszeństwie nie zbłądzimy.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...