Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.04

Łk 5, 33-39

                Dzisiejsza sytuacja opisana przez św. Łukasza wyjaśnia ważną kwestię praktyk religijnych i nowości, którą przynosi Jezus w ich rozumieniu. Wiara od zawsze łączy się z konkretną obrzędowością i religijnością. To jest normalne i naturalne. Jednak wiara nie może się ograniczać do religijności.

                Na początek zwróćmy uwagę na fakt, że rozmówcy Jezusa mówiąc o postach i modlitwach wskazują na to, że czynią to uczniowie Jana i ich uczniowie, ale nic nie mówią o swoich praktykach. Czy nie jest to zastanawiające? Wielu współczesnych katolików zdaje sobie sprawę z wartości modlitwy i postu, ale w swoim życiu mają problem z podejmowaniem tych praktyk. Inni być może nie zdają sobie sprawy z owoców, jakie może wydać głęboka modlitwa i prawdziwy post w ich życiu. Może być też tak, że nie rozumiemy wartości prawdziwej pokuty, która może wynagradzać Bogu za nasze grzechy i grzechy innych. A dziś szczególnie jej potrzeba. Jak ty podchodzisz do tych spraw? Jak wygląda twoja modlitwa? Jak wygląda twój post? Dlaczego podejmujesz te praktyki, z jakich motywów? A jeśli nie podejmujesz, to dlaczego?

                Myślę, że wielu z nas ma problem z praktykami religijnymi, bo wydają się nam one przestarzałe, niedzisiejsze i nie rozumiemy po co mamy to robić. Kiedy jednak zaczynamy wchodzić głębiej w relację z Panem, łatwiej nam jest je zrozumieć i pojąć sens tego wszystkiego. Podstawą jest więc wiara, ale ta prawdziwa, czyli relacja z Bogiem, który jest osobą i pragnie relacji z nami.

                W dalszej części Ewangelii słyszymy przypowieść o przyszywaniu łaty z nowego ubrania do starego oraz o nowym i starym winie. Jezus pragnie nas w niej zachęcić, abyśmy otwierali się na „nowe”, które niesie On sam. W naszym katolicyzmie jesteśmy nierzadko przyzwyczajeni do konkretnych zachowań, gestów i praktyk, które wykonujemy „bo tak trzeba”. A nie o to w tym chodzi. Mamy je spełniać nie zapominając o tym, co za nimi się kryje. Wszystko powinniśmy czynić z miłości do Boga i bliźniego. Pełnienie Jego woli i oddawanie Mu chwały we wszystkim, to są prawdziwe motywy działania Jego uczniów. Dzięki temu nasze praktyki nie będą pustymi gestami. Dzięki temu odkrywać będziemy „nowe” formy oddawania czci Bogu, ratowania dusz i budowania Królestwa ty na ziemi. Chciałbyś tak? Ja osobiście – bardzo! Dzięki łasce Bożej poznaję coraz więcej różnych rzeczywistości dotyczących życia duchowego czy Bożych spraw. I widzę, że jest tego tak wiele i są tak wspaniałe, że nie mogę wyjść z zachwytu. I widzę, że Bóg sam podaje nam sposoby, by ratować świat, by wielbić Go i być narzędziem Jego zbawienia. I to ma naprawdę sens! Poproś Duch Św., by pomógł ci otworzyć serce na „nowe”, by uwolnił cię od pustych schematów i pokazał prawdziwą wartość praktyk, które proponuje nam Kościół.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...