Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.07

Łk 6,6-11

                Dziś św. Łukasz ukazuje nam uzdrowienie, którego dokonuje Jezus w synagodze w dzień szabatu. Dla nas niczego oburzającego w tym nie ma. Co więcej, większość z nas jest pełnych podziwu dla dokonanego cudu. A faryzeusze bardzo się oburzyli i żadne argumenty nie były w stanie ich uspokoić.

                Co uczynił Jezus? Uzdrowił człowieka, a tym samym uratował mu życie, bo dzięki temu chory mógł już funkcjonować normalnie i radzić sobie w codzienności. Uczynił cud kierując się miłością. Faryzeusze natomiast widzieli w tym przekroczenie Prawa, choć, trzeba to podkreślić, to była ich interpretacja. Bóg inaczej patrzy na te sprawy, czego wyraz dał Jezus dokonując tego cudu i wyjaśniając, dlaczego to uczynił. Wielu Żydów współczesnych Jezusowi miało, ale też wielu dzisiejszych katolików ma problem ze zrozumieniem istoty prawa, którą jest miłość. Spełnianie jakichkolwiek praktyk pozbawione miłości nie może podobać się Panu. On pragnie miłości, o czym często przypomina nam Pismo Święte. Na ile ty kierujesz się miłością wobec Boga i człowieka? A na ile wypełniasz przepisy pomijając miłość?

                Wielu ludzi nie rozumiejąc Bożego zamysłu uważa, że nieobecność na Mszy Św. niedzielnej podczas choroby jest grzechem. Inni spowiadają się z braku wstrzemięźliwości od mięsa w piątki przez zapomnienie. A jakie to są grzechy? Żadne. Grzech jest świadomym i dobrowolnym wykroczeniem przeciw Bogu i Jego prawu. Zdarzyć mogą się również w naszym życiu pokusy i oskarżenia ze strony złego ducha wyolbrzymiające nasze niedoskonałości. Niektórzy z nas mogą mieć skłonności do skrupulanctwa, które z grzechów powszednich próbuje robić grzechy ciężkie. Z czym masz problem w tej dziedzinie? Nierzadko problem może tkwić w naszej niewiedzy. Dlatego warto ciągle szukać odpowiedzi na dręczące nas pytania np. w katechizmie.

Jeśli mamy problemy z rozeznawaniem we własnym sumieniu, możemy mieć skłonność do liczenia grzechów innym. Nieuporządkowane sumienie może odzywać się skłonnością do oceniania i osądów. Czy zauważasz w sobie taką tendencję? Jeśli tak, pozwól Jezusowi uwolnić cię od tego i we właściwy sposób poprowadzić. Pamiętaj, że On po to oświeca nasze drogi, by z niewłaściwych nas zawrócić, a na dobrych umocnić.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...