Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.09

Łk 6,20-26

                Św. Łukasz ukazuje nam dziś Jezusa, który kieruje do swoich uczniów „Błogosławieństwa” i „Biada” do tych, którzy zdają się mieć wszystko. Cała ta sytuacja pokazuje, że Bóg nie jest ślepy na ludzkie biedy i nędzę. Ci, którzy do Niego przychodzą są przyjęci, pocieszeni i otrzymują obietnicę nagrody w Niebie. Czy jesteś tym, który do Niego przychodzi? Czy raczej sam starasz się radzić ze swymi biedami?

                Kiedy tak sobie czasami myślę o tych różnych ograniczeniach naszego życia, problemach, z którymi się borykamy, nie mogę się nadziwić, jak Bóg doskonale je wykorzystuje, aby nas do siebie przyciągać. Pomyśl tylko, czy gdybyś miał wszystko poszukiwałbyś Boga w swojej codzienności? Wiem, że ja nie szukałbym Go tak bardzo, gdybym w życiu miał wszystko. Bóg wykorzystał wiele różnych trudnych sytuacji, problemów, a nawet moje upadki, aby mnie do siebie przyprowadzić. I dziś jestem Mu za to bardzo wdzięczny! A jak jest u ciebie?

                Czy Jezus wypowiadając „biada” pod adresem bogatych, sytych, śmiejących się, czy chwalonych ma coś przeciw takim ludziom? Absolutnie nie! Chce jednak zwrócić naszą uwagę na fakt przemijania i właściwe podejście do doczesności i ulotność tego, co światowe. Jest wielu takich, którzy obfitując w dobra tego świata potrafi dobrze z nich korzystać i trwać przy Panu Bogu. Jednak wielu jest takich, którzy za nic mają Boga i innych ludzi. Pycha tak ich zaślepia, że nie widzą nic poza doczesnością i własnymi korzyściami. I właśnie do tych ostatnich Jezus mówi „biada wam”. Czy usłyszą to? A może i do nas Jezus kieruje swoje „biada”, bo coś jest jeszcze nieuporządkowane w nas? Zastanów się i podejmij konkretne działania…

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...