Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.10

Łk 6,27-38

                Kogo najtrudniej jest ci kochać? Pomyśl o tych osobach, przypomnij sobie ich twarze, ich imiona… Może właśnie o nich myślał Jezus, kiedy mówił: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą…”? Co pojawia się w twoim sercu, kiedy słyszysz te Jezusowe słowa? Czy potrafisz tak, jak On uczy? Miłość nie jest łatwą sztuką, ale trzeba się jej uczyć. Sami tego nie zrobimy, ale dzięki Bogu jest to możliwe.

                „Jak chcecie, żeby wam ludzie czynili, podobnie wy im czyńcie”. Te słowa mają to samo przesłanie co „Złota zasada postępowania” zapisana przez św. Mateusza. Gdybyśmy je zrozumieli, świat wyglądałby inaczej. Jesteśmy jednak skłonni do okazywania dobroci tym, którzy nam ją mogą okazać. Tym, którzy nam czynią źle, gotowi jesteśmy odpowiadać tak samo. Wtedy jednak nie jesteśmy podobni do Jezusa i daleko nam do miłosierdzia na wzór Ojca. Pomyśl na ile jesteś „tylko człowiekiem”, a na ile starasz się być jak Ojciec Niebieski? Chcesz w ogóle być tak jak On dobry i miłosierny? Jeśli tak, to pierwszy krok już za tobą. Teraz proś Ducha Św., by cię udoskonalał.

                Czyniąc dobro, kierując się miłością stajemy się synami Najwyższego i czeka nas wielka nagroda. Im bardziej hojni jesteśmy, tym więcej otrzymamy od Boga. Jak często myślisz o nagrodzie za dobro, które czynisz? Jak często motywacją twojego postępowania jest Bóg i Jego obietnice? Na ile twoje czyny zgadzają się z Ewangelią? Jesteś miłosierny? Potrafisz odpuszczać? Umiesz dawać? Czy potrafisz nie oceniać i nie osądzać?

                Podziękuj dziś Panu za to, co zgadza się w twoim postępowaniu z Jego nauką. Poproś również o łaskę nawrócenia w tym, co jeszcze nie jest z nią zgodne.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...