Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.11

Łk 6, 39-42

                Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść, która wskazuje na konieczność obserwacji siebie, aby weryfikować w Bożym świetle stan swojego duch i swojej moralności. Ciekawe jest to, że u Mateusza Jezus podobne słowa kieruje do faryzeuszów, a u Łukasza do swoich uczniów. Mam nadzieję, że dla każdego z nas jest oczywiste, że my też możemy mieć takie problemy, a Jezus pragnie nam je uświadamiać, by nas z nich wyzwalać.

                Kiedy uczyłem w szkole wielokrotnie doświadczałem takich sytuacji, kiedy uczniowie próbowali udowadniać, że są mądrzejsi od nauczyciela. Najbardziej smutne jest w tym to, że odrzucanie autorytetów i wiara w swoją nieomylność stała się dziś czymś bardzo powszechnym. Niestety przechodzi to także na sprawy wiary. Wielu wierzących nie uznaje autorytetu pasterzy i Kościoła (czasami oczywiście jest to zawinione przez samych duchownych). Kogo więc będą słuchać, za kim będą iść? Pamiętam taką sytuację, kiedy pewna osoba, która była w kierownictwie u mnie opowiedziała, jak niesamowicie zaskoczył ją Bóg, kiedy poszła do „zwykłego” księdza do spowiedzi. Nie spodziewała się żadnych głębokich nauk, bo znała tego kapłana, ale po spowiedzi powiedział, że Duch Św. przez niego tak przemawiał, że wszystko trafiało bardzo mocno do jej serca. Czy pojawia się w twoim życiu pokusa „ja wiem lepiej”? Jak często i jak sobie z nią radzisz? Taka pokusa jest pychą, przed którą trzeba się bronić.

                Łatwo przychodzi nam oceniać i nawracać innych, kiedy tak naprawdę trzeba zacząć od siebie. O tym właśnie mówi Jezus, kiedy wspomina o drzazdze i belce w oku. Ciekawe jest, że żaden święty nie uważał siebie za ideał, wręcz przeciwnie, myśleli o sobie jak o największych grzesznikach. I dzięki takiej pokorze pozwalali Bogu działać w swoim życiu. My natomiast tak łatwo widzimy grzechy i niedoskonałości innych, a swoich zobaczyć nie potrafimy. Jest to ważna rzeczywistość, której trzeba się przyjrzeć. Czy łatwiej jest ci zobaczyć grzechy innych czy swoje? Jeśli innych, to jest nad czym pracować. Proś Ducha Św. o prowadzenie i przemianę twego wzroku i twego serca. A któż wie, może kiedyś dzięki Bożej mądrości będziesz dobrym towarzyszem w życiu duchowym dla innych.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...