Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.14

J 3, 13-17

                Dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest obchodzone na pamiątkę poświęcenia bazylki Męki Pańskiej wzniesionej na Golgocie w miejscu odnalezienia krzyża Zbawiciela. Z samym odnalezieniem świętej relikwii związana jest osoba św. Heleny i podanie o tym, jak ją zidentyfikowano. Kiedy na rozkaz cesarzowej zniszczono pogańskie świątynie wzniesione na miejscu śmierci Jezusa i zaczęto poszukiwania wykopano trzy krzyże, które, jak się domyślano, należały do Jezusa i dwóch łotrów. Tabliczka z podaniem winy Jezusa według większości źródeł nie była przymocowana do krzyża. Dla rozpoznania, który krzyż jest właściwy, kładziono na wszystkie osobę chorą, która odzyskała zdrowie w momencie zetknięcia się z krzyżem Pana.

                Krzyż Jezusa ma przeogromną moc. „Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami” – napisał św. Jan Damasceński. Te słowa potwierdzają to, co zapowiedział Jezus w rozmowie z Nikodemem, której fragment mamy przytoczony w dzisiejszej Liturgii Słowa.

                Nauczyciel, nawiązując do znanej Nikodemowi historii o miedzianym wężu, którego Mojżesz umieścił na wysokim palu dla ratowania Izraelitów zabijanych przez węże, mówi o konieczności wywyższenia Syna Człowieczego dla zbawienia ludzi. To wywyższenie, o którym mowa, to właśnie ukrzyżowanie i otoczenie chwałą. Jednak, aby skorzystać z owoców zbawienia potrzebna jest wiara człowieka, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Jezus mocno podkreśla w dzisiejszym fragmencie miłość Bożą, która nie potępia człowieka, lecz pragnie Jego zbawienia. Miłość ta jest tak wielka, że dla naszego odkupienia poświęca Swojego Syna. I dzięki temu nie musimy już obawiać się śmierci, bo mamy życie wieczne. Jest to dar, za który nie musimy płacić i na niego zasługiwać, lecz, aby z niego skorzystać, mamy go przyjąć. Czy uczyniłeś już to w swoim życiu? Czy przyjąłeś zbawienie, które jest za darmo? Czy starasz się żyć, jak człowiek odkupiony? Jak to się przejawia w codzienności?

Dla jeszcze większej zachęty, by z ufnością przyjąć dar zbawienia i każdą łaskę zamieszczam trzy cytaty z Dzienniczka św. Faustyny. „Od nas zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy chcemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy” (Dz 1107). „Dla tej duszy zatracenie, która chce się zatracić – bo kto pragnie zbawienia, dla tego jest niewyczerpane morze miłosierdzia Pańskiego” (Dz 631). „Dusza będzie potępiona tylko ta, która sama chce, bo Bóg nikogo nie potępia” (Dz 1452). I co ty na to?

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek 

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...