Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.15

Łk 2, 33-35

                Dzień następny po Święcie Podwyższenia Krzyża Świętego, to wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Tak już jest w Kościele, że święta Maryjne łączą się ze świętami ku czci Pana lub mają swoje odpowiedniki. Jest chyba dla nas oczywiste, że Matka Boża, jak nikt inny była zjednoczona z cierpieniami Syna. Wynika to z natury ludzkiej, ale też szczególnego wybrania na Matkę Zbawiciela.

                Kiedy Maryja w momencie zwiastowania zgadzała się na Boży plan mogła przeczuwać z czym to się będzie łączyło. Niektórzy Ojcowie Kościoła mówią, że Jej znajomość Bożego Słowa była tak dobra, że znała proroctwa o cierpieniach Mesjasza i Jego śmierci. Zgodziła się jednak na swoje cierpienie, które z tym było związane, bo tak rozumiała wypełnienie woli Bożej w swoim życiu. Jestem pewien, że jak nikt inny pocieszała Zbawiciela w Jego męce właśnie dzięki więzi, jako Matka i najlepsza Uczennica. Do tego jesteśmy zaproszeni również my. Rozważanie Jego cierpienia i wynagradzanie za grzechy to najlepszy sposób, by pocieszać Pana i pomagać Mu zbawiać świat dziś. Czy chcesz wejść w taką rzeczywistość? A może już nią żyjesz? Czy widzisz tego owoce?

                Od Maryi, Naszej Matki, możemy uczyć się bardzo wiele. Mimo, że Biblia o tym nie wspomina, myślę, że Ona ciągle była przy Jezusie, jeśli nie fizycznie, to swoim sercem. Całe swoje życie z Nim złączyła i przez to wypełniła wolę Bożą i uwielbiła Go. Warto tego się nauczyć. Staraj się więc łączyć wszystko z Jezusem i oddawać Ojcu Niebieskiemu na Jego większą chwałę i dla zbawienia dusz.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...