Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.16

Łk 7, 31-35

                Najkrócej gdybyśmy chcieli opisać przesłanie dzisiejszej Ewangelii, moglibyśmy zacytować opis z lekcjonarza: „Duch przekory przeszkodą w przyjęciu Królestwa Bożego”. Jezus w krótkich, lecz konkretnych słowach wypowiada się na temat Jemu współczesnych. Wielu bowiem nie przyjęło Jana Chrzciciela i jego przesłania, bo uważali go za kogoś nienormalnego, czy wręcz opętanego. Kiedy pojawił się Jezus, również Go odrzucili, choć zachowywał się inaczej niż Jan. Nie potrafili jednak przyjąć Jego nauki o Bożej miłości skierowanej do wszystkich bez wyjątku. A ty na ile przyjmujesz naukę Jana Chrzciciela zachęcającą do nawrócenia? Na ile w końcu przyjmujesz Ewangelię Jezusa Chrystusa? A może uważasz, jak wielu współczesnych nam, że jest staromodna, niepasująca do życia i nie odpowiada we właściwy sposób na problemy dzisiejszych czasów?

                Tych, którzy przyjęli przesłanie Jana Chrzciciela i Jezusa, Pan nazywa „dziećmi mądrości”. To właśnie oni przyjmują prawdę i starają się nią żyć. Świat nazywa jednak takich ludzi niewykształconymi, ciemnymi, nieoświeconymi i śmieje się z nich. A ty, za kogo siebie uważasz? Jesteś „dzieckiem mądrości”, czy „oświeconym nowoczesnym człowiekiem”? Biblia wielokrotnie nam ukazuje prawdę o tym, że Boże myślenie jest inne od światowego, Jego drogi nie są ludzkimi drogami. Ale znamy również z Bożego objawienia finał wszystkiego. To właśnie, ci którzy są przez świat odrzucani, przez Boga są wybrani i osiągną nagrodę Królestwa Niebieskiego. Chciałbyś ją otrzymać? Jeśli tak, to nie słuchaj świata, lecz Boga. Nie ma innej możliwości.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...