Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.22

Łk 8, 19-21

                W dzisiejszej Ewangelii widzimy scenę, w której do nauczającego Jezusa przychodzi Matka i krewni. Chcieli się z Nim spotkać, lecz nie mogli, bo wiele osób słuchało nauczania. Kiedy ktoś Mu oznajmił o tym, że Jego bliscy chcą się z Nim widzieć, odpowiedział słowa, które z jednej strony przedstawiają bardzo ważną prawdę, a z drugiej mogą sprawiać pewną trudność.

                Ta prawda, o której wspomniałem to fakt, że Jezus bardzo docenia tych, którzy słuchają Jego Słowa i są mu posłuszni. Tak ważne jest to dla Niego, że nazywa ich wprost swoimi najbliższymi: matką i braćmi. W innym miejscu Ewangelii Pan swoich uczniów nazywa przyjaciółmi, kiedy wypełniają Jego przykazania. Czytając więc Słowo możemy znaleźć konkretne wskazówki jak być przyjacielem, czy nawet krewnym Jezusa. Czy chcesz być Jego przyjacielem, osobą najbliższą? Wiesz co trzeba robić? Czytaj Biblię, słuchaj Jezusa i staraj się wypełniać wolę Bożą.

                Trudność, która pozornie występuje w tym tekście dotyczy Maryi. Na pierwszy rzut oka Jezus przeciwstawia zebranych wokół Niego słuchaczy Swojej Matce, ale tak nie jest. Bez wątpienia Syn Boży szanuje i kocha Maryję, Swoją Mamę. Nie może być przecież inaczej, aby nie wypełniał tego, czego uczą przykazania. Z drugiej zaś strony czy Maryja nie słuchała Bożego Słowa i nie wypełniała go? Czyniła to najlepiej ze wszystkich ludzi na ziemi. Dlatego Ojcowie Kościoła widzą w Niej najlepszą Uczennicę Pańską, którą bez wahania możemy naśladować. Przy tej okazji chciałbym ci postawić pytanie: Z czym masz problemy w swojej pobożności Maryjnej? Czy masz jakąś relację z Maryją? Czy starasz się Ją naśladować? Czy prosisz Ją o pomoc w budowaniu relacji z Panem? Ona naprawdę wiele może.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...