Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.23

Łk 9, 1-6

                Dzisiejsza perykopa ewangeliczna ukazuje nam posłanie Dwunastu na głoszenie Królestwa. Temat ciągle aktualny, a dziś może nawet bardziej jak kiedyś. Dlaczego tak twierdzę? Wystarczy popatrzeć wkoło siebie. Tylu ludzi jest zagubionych, tylu chorych, szczególnie na sercu i duszy. Świat potrzebuje Boga, a szuka rozwiązań zupełnie gdzie indziej. A ty zauważasz taką potrzebę? Co możesz zrobić, by zagubiony człowiek usłyszał Dobrą Nowinę i doświadczył Bożej miłości?

                Jezus udziela szczególnej władzy swoim Apostołom, choć nie tylko oni nieśli Ewangelię na krańce ziemi. Dziś tę szczególną władzę mają biskupi i kapłani, ale każdy wierzący jest powołany do tego, by być Jego świadkiem. Czy wiesz, że jesteś do tego zaproszony również ty? Czy dostrzegasz owoce twojego świadectwa w swoim środowisku? Często księża nie dotrą tam, gdzie ty możesz dotrzeć, więc tym bardziej czuj się zaproszony do świadectwa.

                Można zauważyć dziś pewien kryzys kapłaństwa i powołań. Często winni są temu niestety sami powołani. Taka jest niestety prawda. Ale samo użalanie się nad takim stanem rzeczy nic nie zmieni. Czy myślałeś nad tym, co ty mógłbyś w tej kwestii zrobić? Kiedyś Jezus powiedział do św. Faustyny: „Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie w wyniszczeniu waszym” (Dz 531). Czy to jest wskazówka tylko dla Faustyny? Myślę, że nie. Każdy z nas oprócz modlitwy za kapłanów i o nowe powołania, watro, by podjął jakieś konkretne wyrzeczenie. I w ten konkretny sposób będziemy mieli udział w uświęcaniu osób powołanych i owocach pracy kapłanów.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek 

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...