Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.24

Łk 9,7-9

            W Ewangelii dzisiejszej św. Łukasz przedstawia nam w krótkich słowach postawę króla Heroda wobec Jezusa. To, co usłyszał o cudach zdziałanych przez Pana spowodowało jego niepokój. Najprawdopodobniej miał wyrzuty sumienia z powodu zbrodni, jakiej dokonał na Janie Chrzcicielu, którego przecież uważał za proroka i kogoś niezwykłego. Tragedia Heroda polega na tym, że nie chciał przyznać racji prawdzie, którą słyszał od Jana i nie chciał się nawrócić. My też w różnych sytuacjach zachęcani jesteśmy do nawrócenia. Pan w różnych okolicznościach pokazuje nam jak powinniśmy żyć i jaka jest prawda. Jak reagujesz na głos Nauczyciela, jak reagujesz na głos Ducha Św., który przemawia przez wyrzuty sumienia? Starasz się być posłuszny, czy próbujesz zagłuszyć je i siebie usprawiedliwić? Bóg nie oskarża, Bóg chce naszego powrotu.

            Herod chciał zobaczyć Jezusa z powodu zasłyszanych o Nim wieści. Może chciał zobaczyć coś ciekawego? Ale czy chciał się szczerze nawrócić? W naszym życiu też może zaistnieć takie pragnienie spotkania z Panem, aby zaspokoić jakąś naszą ciekawość, doświadczyć czegoś „fajnego”, a co z nawróceniem? Czy jesteś otwarty na to, aby usłyszeć od Jezusa jakąś wskazówkę do nawrócenia? Czy nie boisz się zobaczyć jakiejś swojej nędzy w Jego świetle? Lęk nie ma nic wspólnego z miłością, a Bóg jest miłością. Im bliżej Niego jesteś, tym więcej widzisz, także tych złych rzeczy w sobie. Jednak to wszystko jest po to, by doświadczyć Bożego miłosierdzia i stawać się coraz bardziej wolnym.

            Życzę i tobie, i sobie prawdziwej odwagi w stawaniu przy Panu.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...