Moje codzienne zatrzymanie 2020.09.25

Łk 9, 18-22

                Dzisiejszy fragment Ewangelii jest bardzo ważnym dla wiary uczniów i naszej wiary. Współcześni Jezusowi zaczęli tworzyć sobie własne wyobrażenia na temat Jego osoby i zadania. Niestety wielu z nich zamiast zbliżać się do Pana, duchowo oddalało się od Niego snując pomysły np. o interwencji zbrojnej przeciw Rzymianom pod Jego wodzą. Jakie postawy ludzkie zauważasz w swoim środowisku wobec osoby Jezusa? Jak bliskie są one przekazom Ewangelii? Potrafisz to dostrzegać?

                Wyznanie Piotra, że Jezus jest Mesjaszem stanowi punkt zwrotny w ziemskim życiu Pana. Od tej pory wysiłek Nauczyciela będzie skoncentrowany na tworzeniu pierwszej wspólnoty wierzących i na oczyszczaniu ich wiary. Piotr składając swoje wyznanie wiary odkrywa swoje serce, które jest już przemieniane przez Ducha Św. A dla ciebie kim jest Jezus? Czy widzisz w swoim sercu rozwijającą się wiarę? Na jakim etapie rozwoju duchowego jesteś?

                Zapowiedź męki i śmierci, którą słyszymy, na pewno zasmuciła uczniów. Najprawdopodobniej nie potrafili tego zrozumieć. Ich wyobrażenia o Jezusie Mesjaszu zapewne nie uwzględniały takiego scenariusza. Podobnie dzieje się w życiu wielu współczesnych nam wierzących. Przyjmują Jezusa, Jego Ewangelię, ale krzyża nie są w stanie przyjąć. Fakt, że Jezus cierpiał jest dla nich do przyjęcia, ale żeby mieć w nim udział, to już nie koniecznie. A ty, jakiego Jezusa przyjmujesz? Jak bliski jest dla ciebie Jego krzyż? Przez udział w Jego krzyżu będziemy mieli udział w Jego chwale, nie ma innej drogi. Poproś Ducha Św., by zabrał lęk z twego serca i pomógł ci to zrozumieć.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...