Moje codzienne zatrzymanie – święto św. Marka Ewangelisty

Mk 16,15-20

Dzisiejszy dzień powinien być dla nas wszystkich Świętem Dziękczynienia za Ewangelię, i to nie tylko św. Marka. Bo przecież z niej możemy czerpać, nie tylko informacje o Panu Jezusie, ale też siły i wskazówki.

Po drugie podziękujmy Panu za tych, którzy nam ogłosili Dobrą Nowinę i doprowadzili nas do wiary. Na pewno są to rodzice i chrzestni, bo oni nas do chrztu przynieśli. Komu jeszcze zawdzięczamy ten cenny skarb? Pomyśl i podziękuj Jezusowi za każdego człowieka z osobna.

Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to fakt, że posłanie, które słyszymy w dzisiejszym fragmencie, jest skierowane nie tylko do Apostołów, ale i do mnie i do ciebie J. Jak nam się to udaje? Komu ostatnio ogłosiłem w taki, czy inny sposób, Dobrą Nowinę? Czy w ogóle mamy takie pragnienia i świadomość zadania? Naszym światem, któremu mamy głosić, w pierwszej kolejności jest rodzina, otoczenie, miejsce pracy. Często osoby świeckie dotrą tam, gdzie ksiądz z kazaniem nie będzie słuchany.

I ostatnia sprawa… Czy widzisz w swoim życiu znaki potwierdzające obecność Boga i moc twojej wiary? Tymi znakami są: nowe języki, uzdrowienia, uwolnienia… Czy chciałbyś takie rzeczy obserwować w swoim życiu?

Bądźmy wytrwali i cierpliwi, Bóg da wzrost naszej wierze, jeśli będziemy o to prosić. A jeśli będziemy ewangelizować, Bóg zatroszczy się również o znaki, które potwierdzać będą nasze głoszenie.

Niech tak się stanie – Amen!!! Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...