Moje niedzielna zatrzymanie 2020.06.07

J 3,16-18

                Niedziela Trójcy Św. dotyka jednej z najtrudniejszych prawd naszej wiary – o Bogu, który jest w trzech Osobach, a jednak jeden, co do natury i działania. Na pewno ta prawda wymaga od nas pokory i uznania ograniczoności naszego pojmowania. Ale bez wątpienia Trójca jest dla nas niedoścignionym wzorem relacji. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św. są nierozdzielną jednością, a jej więzią jest miłość. Możemy wiele się nauczyć od Trójcy Przenajświętszej. Między innymi miłości, jedności w myśleniu i działaniu. Spróbuj przyjrzeć się swoim relacjom w rodzinie, we Wspólnocie… Jakie braki widzisz w nich? Może za mało kochasz? Może ulegasz pokusie wywyższania się? Poproś dziś Ducha Św., by nauczył cię miłością przemieniać wszystkie twoje relacje oraz by rozwijał w tobie pokorę.

                Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam Boga, który jest wszechmocnym Panem Wszechświata i jednocześnie niesamowicie bliskim i rozkochanym w nas, małych ludziach. Bóg jest nam życzliwy, kocha nas, bo Miłość to Jego imię. Ta miłość, która jednoczy Trójcę, staje się naszym udziałem, a w życie Boże zostaliśmy wprowadzeni dzięki Jezusowi. To jest niesamowite obdarowanie! Bóg stworzył nas z miłości i do miłości. Miłością podtrzymuje nasze życie. I bardzo pragnie naszej odpowiedzi na tę miłość. Jak dziś oceniłbyś swoją miłość do Boga? Czego doświadczasz mając świadomość małości naszej miłości wobec Niego? On nie żąda od nas niemożliwego, chce byśmy kochali Go tak, jak potrafimy. Poproś Ducha Św., by rozwijał twoją miłość ku Bogu, tak byś w końcu mógł powiedzieć, że kochasz Go nade wszystko.

                Coraz częściej sięgam po książki i stwierdzam, że warto nieustannie pogłębiać swoją wiedzę. W kontekście prawdy o Trójcy Przenajświętszej mam propozycję, byś chciał nie tylko przez refleksję, ale też rozwój intelektualny bardziej poznawać Pana.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...