Moje niedzielne zatrzymanie 2020.03.08

Św. Mateusz ukazuje nam przemienienie Pana Jezusa na górze, które miało być przygotowaniem uczniów na czas Jego męki i śmierci. Jezus objawia swój chwalebny majestat, aby doświadczenie Wielkiego Tygodnia nie załamało całkowicie apostołów.

Reakcja Piotra jest zastanawiająca. Mówi o rozstawieniu jakichś namiotów… Według innych Ewangelistów był zmieszany i przestraszony. Zadajmy sobie w tym momencie pytanie o rodzaj naszej relacji z Bogiem. On nie chce, abyśmy się Go bali. On chce nas prowadzić i stąd zachęta do słuchania Syna. On również czeka na naszą miłość. Jesteśmy synami i córkami w Synu. A co za tym idzie Bóg kocha ciebie i mnie, i to bardzo. Czeka na naszą odpowiedź miłości… I nie ma znaczenia, że w porównaniu z Jego miłością, nasza jest mała i niedoskonała.

Może czasami mamy taką myśl, że gdyby nam się Bóg jakoś objawił w nadzwyczajny sposób, to nie mięlibyśmy wątpliwości, co do Jego miłości. On jednak jest obecny w bardzo zwyczajnych, prostych Znakach. I jeśli będziemy Go szukać, najprędzej Go w nich znajdziemy. On czeka w Eucharystii, swoim Słowie i drugim człowieku (choć to nie wszystko). Jezus tak naprawdę jest dla nas „na wyciągnięcie ręki”, bo Jemu zależy na nas, On chce się z nami spotykać. Jeśli otworzymy się na Niego starając się uczestniczyć świadomie we Mszy Św., czytając i rozważając Pismo Św. oraz dostrzegając potrzeby innych ludzi, coraz wyraźniej będziemy Go dostrzegać w naszym życiu. Na co chciałbyś zwrócić uwagę w pierwszej kolejności??

Jeszcze jedna myśl z Dzienniczka Św. Faustyny. Jezus powiedział: „Królestwo Moje na ziemi jest – życie moje w duszy ludzkiej” (Dz 1784). Jeśli więc będziemy rozwijać nasze życie duchowe, Królestwo Boże będzie się rozwijać, coraz bardziej będziemy doświadczać Jego bliskości.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...