Moje niedzielne zatrzymanie 2020.03.15

                W dzisiejszej Ewangelii widzimy przedziwną scenę – spotkanie grzesznej kobiety z Jezusem otwiera jej serce na wiarę. Jezus w kilu słowach pokazuje Samarytance prawdę o niej samej, o jej grzeszności i jej potrzebach. Ona w żaden sposób nie obrusza się na Niego, bo to, co słyszy jest prawdą. Co więcej, kobieta konfrontując swoje życie ze Słowem Jezusa, zaczyna wierzyć, a potem innych do Niego przyprowadza.

                Jak odmienna jest ta postawa od zachowań wielu z nas. Człowiek XXI wieku często słysząc prawdę o swojej grzeszności gotów jest się obrazić, a nawet zaatakować – wytykając słabości innych. A przecież Bóg pokazując nam nasz grzech w żaden sposób nie ma zamiaru nas oskarżać, lecz pragnie naszego nawrócenia i szczęścia. Grzech nigdy nie doprowadzi nas do prawdziwego szczęścia, wręcz przeciwnie. Tylko dobro doprowadzić może nas do niego, o czym możemy już przeczytać w Starym Testamencie.

                Samarytanka przychodząc do Studni Jakubowej szukała zaspokojenia swego braku, swojej potrzeby. My dziś doświadczamy jeszcze wyraźniej swoich braków. Epidemia, która nas dotyka, sprawia, że nie możemy zrobić tego, co chcemy, ogranicza nasze codzienne życie. Co z tym zrobimy?? Podporządkujemy się decyzjom rządzących, zadbamy bardziej o bezpieczeństwo i higienę… Ale czy zobaczymy w tym szansę na zmianę duchową?? „Mały wirus” kontra „wielki świat” – to pokazuje jak małym jest to w czym współczesny człowiek pokłada nadzieję.

Jezus powiedział kiedyś do Św. Faustyny: „Wszystkie stworzenia, czy wiedzą, czy bezwiednie, czy chcą, czy nie chcą, zawsze pełnią wolę Moją.” (Dz. 586) W innym miejscu Dzienniczka czytamy: „Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć przytulając ją do Swego miłosiernego Serca” (Dz.1588) Bóg jest dobry i miłosierny. W Nim możemy znaleźć nadzieję i ratunek. Kiedy dziś w naszych sercach jest lęk i niepewność, tym bardziej powinniśmy zwrócić się do Niego. Uznajmy swoją grzeszność i przyjdźmy do Niego z pokorą i uniżeniem. Bo „nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego.”- mówi Jezus. (Dz.699)

Co więc robić w takiej sytuacji? 1) Zadbać o stan łaski uświęcającej. 2) Nawracać się i prosić o nawrócenie dla grzeszników.  3) Błagać o miłosierdzie dla całego świata. 4) Pokutować i wynagradzać za grzechy osobiste i innych ludzi. 5) Oddawać cześć Bogu i wielbić Go we wszystkim, bo jest bardzo obrażany przez nas ludzi. 6) Ufać i nie poddawać się lękom i niepewności.

Polecam nas wszystkich naszej Matce Maryi i błogosławię wszystkim W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...