Moje niedzielne zatrzymanie 2020.03.22

Dzisiejsza Ewangelia jest tak bogata w treść, że twórca Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja, Jose Prado Flores, stworzył w oparciu o nią trzydniowy kurs. Można byłoby więc wiele o niej mówić i pisać. Ja jednak chcę zwrócić naszą uwagę na sam początek.

                Uczniowie pytają o przyczynę ślepoty żebraka. W ich przekonaniu, podobnie jak w myśleniu wielu ówczesnych, była to konsekwencja grzechu i kara za niego. Często i my dziś tak o różnych życiowych sytuacjach myślimy. Spotyka nas coś trudnego, więc pytamy: „Za co Pan Bóg mnie tak karze?” A czy na pewno to Pan Bóg nas karze? Ma za co?…. No niestety ma za co. Bo jesteśmy grzeszni i często gardzimy Jego miłością. Jednak Bóg, którego ja znam, jest cierpliwy i miłosierny, daje nam szansę na odwrócenie od zła i zachęca do walki z naszymi grzechami.

                Czy Bóg zesłał koronowirusa? Poważnie w to wątpię… Ale Bóg może się nim posłużyć by „objawiły się sprawy Boże”. Rozmawiałem wczoraj ze znajomymi, którzy znacznie lepiej znają się na medycynie. Historia zna wiele poważnych przypadków epidemii, czy wręcz pandemii na świecie. I można teraz stawiać różne hipotezy i wymyślać różne scenariusze wydarzeń. Jednak kiedy popatrzymy na to, co nas spotyka z tej lepszej strony, to możemy zobaczyć, że Bóg już wykorzystuje to całe zamieszanie dla naszego dobra… Rodzice mają czas dla swoich dzieci; rodziny spędzają z sobą więcej czasu wspólnie organizując sobie zajęcia; więcej  się modlimy i w domach, i za pośrednictwem mediów; podejmujemy wezwanie do nawrócenia, a także wynagradzania za grzechy całej ludzkości; stajemy się bardziej odpowiedzialni za zdrowie nasze i innych; doceniamy przyjaciół, z którymi mamy teraz ograniczony kontakt; dostrzegamy coraz bardziej wartość wspólnoty Kościoła, Mszy świętej, czy wspólnot, do których należymy…. To przecież są dobre rzeczy…

                Mój ksiądz proboszcz mawiał, że jesteśmy pokoleniem, które nie doświadczyło wojny i podobnych tragedii… Dziś już tak nie mówi, bo mierzymy się właśnie z taką swoistą wojną. I mam nadzieję, że ta trudna sytuacja zweryfikuje nasze podejście do życia, do innych i do samych siebie. Mam nadzieję, że po prostu będziemy lepsi…

                I jeszcze jedna myśl… Niewidomy z Ewangelii po spotkaniu z Jezusem odzyskał godność, zobaczył wartość siebie samego, swojego życia, swojej rodziny. Przygotowując się do obchodów Wielkanocy często rozważamy mękę i śmierć Chrystusa. To właśnie krew Zbawiciela jest ceną naszej godności. On nas odkupił, On za nas zapłacił największą cenę – przelał Swoją Krew. I chcę ci dziś to mocno przypomnieć – „Posiadasz wartość Krwi Chrystusa”. Niech to będzie dla nas wszystkich zachętą do wdzięczności Bogu za Jego miłość i zachętą, by pielęgnować tę wartość w całym naszym życiu przez nieustanne nawracanie się i rozwój przyjaźni z Jezusem.

                Pozdrawiam wszystkich i błogosławię z całego serca ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...