Moje niedzielne zatrzymanie 2020.03.29

Grób nie kojarzy nam się z czymś dobrym i pięknym. Grób Łazarza, który dziś można zobaczyć w Ziemi Świętej taki właśnie jest. Ciasne, klaustrofobiczne pomieszczenie, z wąskim wejściem, tak, że nie wszyscy pielgrzymi są w stanie tam wejść. Bóg jednak wchodzi w takie rzeczywistości naszego życia i nie pozostawia nas bez pomocy. Jezus stając się człowiekiem ukazał to najpełniej, pochylał się nad każdą ludzką biedą, był i jest z tymi, których świat odrzuca. Bóg zawsze bliski człowiekowi.

Najgorszym naszym grobem jest grzech. I nie ma co się nim szczycić, trzeba prosić, by Bóg nas z niego wydobył, co zresztą obiecuje już w Starym Testamencie przez Ezechiela. Duch Święty jest tym, dzięki któremu jesteśmy w stanie przejść ze śmierci do życia i trwać w nim. Świat próbuje nas zachęcić do życia w stylu zombie, tzn. promuje grzech, odrzuca moralność, depcze autorytety, ale wiemy jaki jest tego kres….

Jezus jest obecny w rodzinie Marty, Marii i Łazarza, są Mu bardzo bliscy, także uczuciowo. Ale dlaczego zwlekał z interwencją? Przecież mógł przyjść wcześniej i uzdrowić chorego, i byłoby po kłopocie. Uczynił tak, aby jeszcze bardziej objawić swoją Boską chwałę i wszechmoc. Według Żydów dusza ludzka opuszcza ciało po czterech dniach, wiec po tym czasie nie ma żadnej możliwości by zmarły powrócił do świata żywych. Jezus nie interweniuje wcześniej, aby pokazać, że jest Panem i życia, i śmierci, i że dla Niego nie ma nic niemożliwego.

I jeszcze jedno… Marta bardzo pięknie wyznaje swoją wiarę. Nie ma żalu i pretensji, przyjmuje fakt, że tak się stało. Ufa i nie przestaje wierzyć, kocha mimo wszystko.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć dla siebie? Uznajmy, że grzech jest grobem i nie prowadzi do szczęścia. Sami nie jesteśmy w stanie z niego wyjść, ale Bóg chce interweniować i nam pomóc, bo jesteśmy dla Niego ważni. Dzięki Duchowi Świętemu możemy żyć nowym życiem i pokonywać nasze słabości. Dzięki wierze i ufności nie tylko uporządkujemy nasze życie duchowe, ale ujrzymy chwałę Bożą wśród naszych codziennych trosk i problemów. I niech tak się stanie. Amen !!!

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...