Moje niedzielne zatrzymanie 2020.05.17

J 14,15-21

Temat miłości przewija się w Ewangelii nieustannie, a w ostatnich dniach często o niej rozważamy. Dziś na pierwszy plan wysuwa się obietnica Ducha Św. i obietnica Jezusowej obecności.

                Jezus mówi o tym, że poprosi Ojca, aby posłał Ducha Parakleta, Ducha Prawdy, którego nie jest w stanie przyjąć świat, lecz wyłącznie Jego uczniowie. Kościół od zawsze doświadcza obecności Ducha Św. Kim jest Paraklet? Greckie słowo Parakletos oznacza kogoś, kto jest dany, by być obok, by wspierać, prowadzić, pocieszać, umacniać i bronić. Jak więc widzimy bardzo głębokie jest znaczenie tego słowa, ale jeszcze bardziej istotne jest znaczenie obecności Ducha w naszym życiu. Bo On rzeczywiście prowadzi, umacnia, wspiera, broni, towarzyszy, pociesza. Czy doświadczasz Jego obecności w swoim życiu? Jak najczęściej objawia się działanie Ducha w swojej codzienności?

                To, że doświadczamy obecności i działania Ducha Św. w naszym życiu potwierdza, że jesteśmy uczniami Pana. Pomyśl przez chwilę o tym, jak w miarę twojego nawracania, czy pogłębiania relacji z Jezusem, coraz bardziej działa w tobie Paraklet? Podziękuj Mu za to…

                Jezus obiecuje, że nie zostawi nas sierotami, ale, że przyjdzie do nas. I rzeczywiście On jest! O Jego obecności często przypominamy sobie w naszych rozważaniach. Ale dziś chciałbym przypomnieć o tym, co Pan powiedział do św. Faustyny: „Królestwo Moje na ziemi jest – życie Moje w duszy ludzkiej.” (Dz. 1784) Rozumiesz? Jezus wyraźnie mówi, że najbliżej masz Go w swojej duszy, jeśli rozwijasz swoje życie duchowe. I co ty na to? Popatrz, jak istotne jest życie duchowe. W mniejszym lub większym stopniu raczej każdy z nas je prowadzi. Ale zastanówmy się, co moglibyśmy więcej zrobić dla jego rozwoju?

Jezus często mówił do św. Faustyny, że rozkoszą jest dla Niego relacja z nią, gdyż ona naprawdę prowadziła głębokie życie duchowe przepełnione miłością, pokorą, wolą pełnienia woli Bożej i orędziem miłosierdzia. Czy chciałbyś, aby Jezus tak o tobie myślał? Poproś św. Faustynę o wstawiennictwo i pomoc w tej sprawie.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...