Moje niedzielne zatrzymanie 2020.05.24

Mt 28,16-20

Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii trzy rzeczy szczególnie zwracają moją uwagę. w dzisiejszej Ewangelii.

Uczniowie widząc zmartwychwstałego Jezusa nadal wątpią. I Jezus ani nie odrzuca ich, ani nie wyrzuca im niedowiarstwa. Bogu nie przeszkadzają nasze wątpliwości. One nie są niczym złym same w sobie. Problem jest w tym, co z nimi robimy. Jeśli mobilizują nas one do poszukiwań i pytań kierowanych do Pana, to jest to właściwa postawa. Jezus obiecał, że Duch Prawdy doprowadzi nas do niej. Popatrzmy na Apostołów. Spośród tych jedenastu, tylko jeden umarł śmiercią naturalną, pozostali oddali życie za prawdę. Do takiego stopnia w końcu ją poznali! Czy przeżywasz w wierze jakieś wątpliwości? Jak sobie z nimi radzisz? Osłabiają one twoją relację z Panem, czy pomagają ją pogłębiać?

Jezus przekazuje swoim uczniom zadanie głoszenia i nauczania. Jest to szeroko pojęta ewangelizacja i świadectwo. Nikt nie może się zwalniać z tego obowiązku. To nie jest zadanie tylko dla księży, czy zakonników. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa powinieneś ewangelizować, bo to On nam to zadanie przekazał. Jeśli nie ewangelizujesz, to czy jesteś prawdziwym uczniem Pana? Gdyby chrześcijanie nie zwalniali się z przekazywania Dobrej Nowiny innym, gdyby przyprowadzali ich do Chrystusa, ten świat wyglądałby o wiele piękniej. Czy czujesz w sobie pragnienie głoszenia Królestwa Bożego? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to jak je realizujesz? Komu w ostatnim czasie powiedziałeś o Jezusie? Nie zniechęcaj się brakiem sukcesów w tej materii. Jezusowi nie chodzi o sukcesy, lecz naszą wierność zadaniu. Poproś Ducha Św. – Parakleta o umocnienie i pomoc.

Pan posyłając uczniów obiecuje z nimi być, „aż do skończenia świata.” ON JEST, ja to wiem i widzę w moim codziennym życiu, a ty? Czy w ostatnim czasie zauważyłeś jakieś konkretne znaki Jego obecności w twoim życiu? Czy w czasie trwającej pandemii doświadczyłeś Jego szczególnej pomocy? Podziękuj Mu za to… Ucz się też prosić Go o wszystko, o rzeczy wielkie i małe, bo Jego dobroć nie zna granic.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...