Moje niedzielne zatrzymanie 2020.05.31 – Niedziela Zesłania Ducha Św.

J 20, 19-23, Dz 2, 1-11, 1 Kor 12, 3b-7.12-13

                Nie dziwi fakt, że cała Liturgia Słowa dnia dzisiejszego mówi nam o Duchu Św. i Jego działaniu. Pierwsze czytanie ukazuje nam Dzień Pięćdziesiątnicy, drugie o działaniu Ducha w nas i w Kościele, Ewangelia natomiast ukazuje ofiarowanie Ducha Św. apostołom i przekazanie władzy dla dobra wszystkich.

                Duch Św. jest w Kościele. Największy dowód Jego obecności to fakt istnienia Kościoła. Gdyby to wszystko działało w oparciu o ludzi, już dawno by się rozpadło. Popatrzmy na siebie samych, i duchowni i świeccy, tyle potrafimy zepsuć, a Kościół trwa. Czy potrafisz w taki sposób patrzeć na Kościół? Jak ty widzisz działanie Ducha we współczesnym Kościele?

                Dzięki Parakletowi w Kościele wszystko funkcjonuje jak w doskonałym organizmie. Różne są posługiwania, różne działania, różne obdarowania, ale ten sam Duch nad tym wszystkim czuwa. Nie wszyscy są księżmi i nie wszyscy zakonnikami, ale czy przypadkiem nie za dużo w Kościele jest zwykłych wiernych, którzy nie bardzo potrafią odnaleźć się? Na mocy chrztu wszyscy jesteśmy włączeni w ten wspaniały organizm i zachęceni do tego, by być aktywnym w nim organem. Cieszy fakt, że wielu świeckich dziś aktywnie angażuje się w życie Kościoła. Ale wielu jest jeszcze takich, którzy są biernymi obserwatorami. Jak dziś wygląda twoje zaangażowanie w Kościół czy Wspólnotę? Jeśli jest ono mizerne, to dlaczego tak jest? Nie wierzysz w swoje siły?

                Spójrzmy teraz na obecność Ducha w nas. Powiedz teraz: „Panem jest Jezus”. Udało się? Skoro tak, to znaczy, że masz w sobie Ducha Św. On jest tym, który uczy nas modlitwy, pogłębia naszą relację z Bogiem, pomaga nam coraz bardziej poznawać prawdy Boże. Ponadto umacnia wiarę, pomaga dokonywać właściwych wyborów, nie daje spokoju, kiedy schodzimy z dobrej drogi. Św. Paweł opisuje w Liście do Galatów (5,22-23) coś, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę. Nazywa to owocami Ducha, a są nimi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Mówiąc najprościej jest to efekt działania Ducha Św. w nas. Wiele z tych owoców od razu by się na przydało, chociażby w kontekście panującej sytuacji. Inne pomogłyby nam porządkować nasze relacje z innymi. Które z nich widzisz w swoim życiu? Których ci brakuje szczególnie? Jak je zdobyć? Potrzeba większej otwartości na Ducha Św. i zgody by działał. Nie zapomnijmy jednak o tym, by być posłusznymi i ufnymi wobec Parakleta.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...