Moje niedzielne zatrzymanie 2020.06.28

Mt 10.37-42

                Na początku dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że jeśli nie kochamy Jezusa ponad wszystko i wszystkich, nie jesteśmy Go godni. Mocne to słowa, ale to konsekwencja wyboru i postawienia Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Spróbujmy wrócić do chwili tej decyzji… Na ile Jezus jest najważniejszy dla ciebie? Czy kochasz kogoś bardziej od Niego? Słowa, które wypowiada Jezus są mocne, bo mają nam dać do myślenia. Łatwo jest nam mówić, że On jest najważniejszy, ale w praktyce nie zawsze tak jest. I nie chodzi o robienie wyrzutów, tylko o prawdę, która wyzwala.

                Bo patrząc na to z drugiej strony, czy jesteśmy w stanie sami zatroszczyć się o tych, których kochamy i ich bezpieczeństwo? Nasza miłość, to troska o nich i ich dobro. Nasze możliwości jednak są ograniczone. Czy nie lepszym i skutecznym rozwiązaniem jest powierzyć ich w najlepsze ręce Boga? Czy już oddałeś tych, których kochasz Jezusowi?

                Problemy, które zdarzają się w naszym życiu często przysłaniają nam właściwy porządek rzeczy. Tracimy z oczu Jezusa, a zajmujemy się sobą i naszymi najbliższymi, jakby wszystko zależało od nas, a przecież tak nie jest. Pozwólmy Bogu być Bogiem i troszczyć się o nas i tych, których kochamy. Przeproś w tym momencie za te chwile, kiedy nie pozwoliłeś Mu w pełni działać w twoim życiu, lub życiu twoich najbliższych… Oddaj Mu na nowo ster i prowadzenie. Niech On się troszczy. Ma na to najlepsze sposoby.

                W drugiej części dzisiejszej perykopy Jezus mówi o nagrodzie dla tych, którzy przyjmują Jego uczniów. Widzimy tu podkreślenie zaszczytu bycia uczniem. On sam utożsamia się z nami, to w Jego Imię idziemy przez świat i w Jego autorytecie ogłaszamy Królestwo Boże. Czy jesteś świadom tego wybrania i roli? Czy wiesz, że za tym co czynisz, stoi On sam? Nazywamy się chrześcijanami, a to pochodzi od Imienia Chrystusa. Zawsze o tym pamiętajmy!

                Z drugiej strony Jezus obiecuje nagrodę tym, którzy przyjmują uczniów. Tą nagrodą jest przyjęcie Jego samego w osobie ucznia, lecz także Niebo, o czym mówi w innych fragmentach Ewangelii. Warto więc postawić sobie pytanie o to jak traktujemy uczniów Pana? Czy o wszystkich się troszczymy? A może dzielimy ich na różne grupy? Watro pamiętać, że skoro my chcemy być uczniami, to inni, którzy nimi są, to nasi bracia i siostry. Tym bardziej więc powinniśmy uczyć się miłości wobec nich.

PS. Nie zawsze łatwo mi się pisze te „Zatrzymania”, lecz mam nadzieję, że Pan to wykorzysta dla naszego wspólnego dobra.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...