Moje niedzielne zatrzymanie 2020.07.12

J 15,9-17

Miłość Jezusa do nas to naczelny temat dzisiejszej perykopy. Tak naprawdę to naczelne przesłanie całej Ewangelii. Pan zachęca nas, abyśmy trwali w Jego miłości i to będzie najlepsza odpowiedź na Jego miłość. Jak doświadczasz Bożej miłości w twoim życiu? Czy w ogóle jej doświadczasz? Pomyśl o konkretnych przejawach tej miłości… Podziękuj za nie w serdecznej modlitwie.

Przykazania wielu współczesnym ludziom nie kojarzą się dobrze, bo widzą w nich „ograniczenia”. Kiedy jednak zrozumiemy po co zostały nam dane, widzimy w nich Bożą pomoc, aby się nie pogubić. Jeśli zestawimy to z zapewnieniem o Bożej miłości z dzisiejszej Ewangelii, możemy znaleźć cenne rady i wskazówki. Świadomość bycia kochanym daje radość i uszczęśliwia. Zachowywanie przykazań Jezusa, jest trwaniem w Jego miłości, a więc także źródłem szczęścia. Zło nigdy nie uczyni człowieka szczęśliwym. Może dać chwilową radość i przyjemność, ale nigdy nie da prawdziwego szczęścia. Jak ty patrzysz na przykazania? Czy są dla ciebie „ograniczeniami”, czy wskazówką jak osiągnąć szczęście? Czy doświadczyłeś niszczącej mocy zła? Czy zauważyłeś, że dobro daje szczęście?

Trwanie w Bożej miłości, włącza nas w zaszczytne grono Jego przyjaciół. Bóg dziś ponownie mówi nam, że jesteśmy dla Niego bardzo wyjątkowi. Czy potrafisz sobie to wyobrazić? Ty i ja jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, jeśli wypełniamy Jego przykazania. Czy to nie jest niesamowite? Zobacz, jak wiele On nam daje! Doświadczamy swojej słabości i upadków, ale w oczach Bożych to nas nie przekreśla. On cieszy się z naszego wysiłku, który wkładamy w bycie wiernymi. Kiedy upadamy, coś nam nie wychodzi, ważne jest, abyśmy od razu wstawali i szli dalej… Spróbuj teraz przyjrzeć się przy pomocy Ducha Św. swojej wierności wobec Boga. Na ile ci się udaje, a na ile nie udaje być Mu wiernym? Co powodują w tobie niewierności i upadki, zwątpienie, czy pragnienie jeszcze większego na Nim oparcia?

                Zostaliśmy przez Niego wybrani, aby być uczniami, przyjaciółmi, ale też świadkami Jego miłości wobec świata. Do ciebie i do mnie wiara dotarła przez konkretnych ludzi. Do naszego Narodu przez konkretnych misjonarzy, a wśród nich przez Brunona z Kwerfurtu, patrona naszej diecezji, którego uroczystość dziś obchodzimy. Pomyśl dziś o tych, którzy pokazali ci Pana i o Nim opowiedzieli… Podziękuj za nich i pomódl się w ich intencji… Skoro nam ktoś opowiedział o miłości Boga, powinniśmy poczuć odpowiedzialność, by nieść tę prawdę dalej. Przecież gołym okiem widać, że świat jest spragniony miłości, a wielu ludzi nie potrafi odnaleźć się w życiu. Nie musisz być od razu kaznodzieją, czy wędrownym misjonarzem, bo w codzienność jest tak wiele sytuacji, kiedy możemy dać dobry przykład, czy okazać miłość drugiemu człowiekowi. Pozwól dziś na nowo Duchowi Św., aby wykorzystywał ciebie, jako niosącego Boże światło i miłość innym.

Na zakończenie wzbudź w sobie głęboką wdzięczność za wiarę w twoim życiu i w naszej ojczyźnie… Pomódl się również o łaskę wytrwania w wierze i wierności Panu Bogu.

Pozdrawiam i błogosławię ?ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...