Moje niedzielne zatrzymanie 2020.07.19

Mt 13,24-43

                Jezus opowiadając przypowieści odkrywa przed swymi słuchaczami Boże prawdy, które wcześniej nie były do końca objawione. Tak stwierdza św. Mateusz w dzisiejszej Ewangelii powołując się na proroka, a dokładnie na Psalm 78,2. Bóg w historii odkrywa przed nami coraz więcej, bo chce nas pouczać i prowadzić do celu jakim jest szczęśliwa wieczności w Niebie. Człowiek, jeśli chce ją osiągnąć, „mając uszy musi słuchać.” Jest to konkretna wskazówka dla nas. Potrzebna jest otwartość z naszej strony na to, co Jezus do nas mówi. Jak ta otwartość i słuchanie wygląda w twoim życiu? Słuchasz? Czytasz? Poznajesz? Ile czasu na to poświęcasz? Czy odkrywasz coraz więcej dzięki temu? Podziękuj Panu za to i poproś o pomoc w dalszym odkrywaniu.

                Zwróćmy naszą uwagę na pierwszą dzisiejszą przypowieść. Widzimy w niej wiele ważnych prawd. Bóg jest stwórcą dobra. Wszystko, co stworzył było dobre. Tym, który odpowiada za pojawienie się zła jest diabeł. Niesłusznie więc Boga obwiniamy za istnienie zła na świecie. On dał nam wolność i prawo wyboru. Stąd także w naszym życiu zdarzają się błędy. Czy więc On, Stwórca wszystkiego, nie mógłby wyeliminować zła i tych, którzy je czynią? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej perykopie. Bóg jest cierpliwy i czeka. Z tego faktu płynie dla nas nadzieja i szansa na nawrócenie. Bóg chciałby, aby wszyscy byli w Niebie i daje szansę każdemu. Wielu z niej już skorzystało, a wielu jeszcze skorzysta. Czy nie jest to wspaniałe? Jak ty doświadczasz Bożej cierpliwości i miłosierdzia? W wielu sytuacjach my wobec siebie tracimy cierpliwość, a On nigdy! Nasze rozumienie dobra powoduje, że gotowi bylibyśmy zgodzić się na eliminację „chwastów”. Ale ci, na których tak patrzymy, też są Jego dziećmi. Dla mnie osobiście jest to bardzo dobra nowina, bo wiem, że mam kolejną szansę na nawrócenie i chcę z niej korzystać. A ty?

                Jeśli ty i ja podejmiemy kolejny raz w naszym życiu próbę nawrócenia, to Królestwo Boże coraz bardziej będzie obejmowało ten świat. I mimo, że wydaje się, że zła jest więcej, dobro zwyciężyło i zwycięży na końcu wszystkiego. Pierwszą osobą, do której Pan kieruje zaproszenie do nawrócenia, jestem ja i ty. Łatwo jest nam nawracać innych, ale trzeba zacząć od siebie. Czy tak to rozumiesz? Pomyśl w czym potrzebujesz dziś nawrócenia? Jaki grzech czy wadę chciałbyś w pierwszej kolejności wyeliminować? A może ci to nie wychodzi już od dłuższego czasu? Mimo wszystko nie poddawaj się! Bóg widzi twoje pragnienia i starania i bardzo się z nich cieszy. I kibicuje ci naprawdę wiernie, by ci się udało.

                Doświadczenie moich słabości uczy mnie wyrozumiałości i miłosierdzia wobec innych. To też jest dla mnie niesamowite, bo Bóg istnienie zła, wykorzystuje dla mojego dobra i nawrócenia w miłości wobec innych. Poproś Pana o to, byś widział Jego wspaniały plan wyzwalania ciebie i innych. To uczy patrzeć Jego oczami na wszystko, co dzieje się w naszym życiu i życiu innych.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...