Moje niedzielne zatrzymanie 2020.07.26

Mt 13,44-52

                Jezus posługuje się przypowieściami, by przybliżyć nam rzeczywistość życia Bożego i duchowego. Wiele ważnych spraw ukazuje przez obrazy w przypowieściach. Przypowieść o skarbie ukazuje nam jak cenne jest Królestwo niebieskie i wszystko z nim związane. Rolnik sprzedał wszystko, co miał, aby nabyć najcenniejszą rzecz, jaką w życiu znalazł. A ty ile jesteś w stanie dać za Królestwo Boże? Jak istotne dla ciebie jest życie duchowe, relacja z Panem i osiągnięcie Nieba? Czy są najważniejsze? Co o tym świadczy, że tak jest?

                Kiedy przyjrzymy się tym dwom pierwszym przypowieściom z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, na pierwszy rzut oka wydają się do siebie podobne. Ale gdy wczytamy się uważnie zauważymy, że w Przypowieści o perle, Królestwo Boże podobne jest do poszukiwacza pereł, nie do perły. Pokazuje to prawdę o tym, jak cenni jesteśmy dla Boga. Jest gotów oddać za nas wszystko. I tak uczynił, oddając swego Syna za nasze zbawienie. Miłość Boga wobec nas jest tak wielka, a nasza wobec Niego jaka jest? Dla Niego ty jesteś najważniejszy, a czy On dla ciebie najważniejszym jest? Czy starasz się odpowiadać na Jego miłość twoją miłością? Jak w codzienności przejawia się twoja troska o relację z Nim? Co jeszcze mógłbyś zrobić?

                Ostatnia z dzisiejszych przypowieści przypomina nam, że nadejdzie taki czas, kiedy wszystko, co doczesne się zakończy. Nadejdzie dzień sądu i odpłaty. Sprawiedliwi otrzymają nagrodę, a źli zostaną na wieki odrzuceni. Smutny to obraz, ale człowiek sam dokonuje w życiu wyborów, które prowadzą do Nieba lub do piekła. Gdzie chcesz trafić? Bóg wspiera nas łaską swoją, abyśmy wytrwali na właściwej drodze. Podnosi z upadków, leczy rany i umacnia byśmy się nie poddali. Ważne jest, abyśmy walczyli mimo podknięć. Istotny jest trud, który wkładamy w nasze nawracanie się i wierność w powrotach. Idealnie by było, gdybyśmy przez grzechy nie odchodzili od Pana, ale jest to raczej trudno osiągalne. Ciągle potrzebujemy Bożego wsparcia i Jego miłosierdzia, a na te zawsze liczyć możemy. Bądźmy więc wytrwali, bo nagroda jest wspaniała. I warto o nią walczyć.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...