Moje niedzielne zatrzymanie 2020.08.23

Mt 16,13-20

                Dzisiejsza Ewangelia ukazuje mam sytuację spod Cezarei Filipowej, kiedy Jezus zapytał o wiarę ludzi jemu współczesnych i swoich uczniów. Wiele z tego fragmentu możemy się nauczyć. Poprośmy więc Ducha Św. o Jego światło i poprowadzenie, abyśmy jak najwięcej z tego rozmyślania wzięli dla naszego życia.

                Pierwsza sprawa, która ukazana jest w tej perykopie, to różne wyobrażenia i opinie o Jezusie panujące wśród ludzi. Dziś też świat różnie patrzy na Jezusa, różnie wyobraża sobie Boga. Co więcej, nawet katolicy różnie podchodzą do Pana Boga i jeśli nie spełnia On ich oczekiwań, po prostu Go odrzucają. A jak ty postrzegasz Boga? Czy jest to Bóg prawdziwy, który się nam objawia, a może masz jakiś swój własny Jego obraz?  

                Piotr odpowiadając na pytanie Jezusa, za kogo uczniowie uważają Go, powiedział to, co najważniejsze. Wyznał w Nim Mesjasza, Syna Bożego. Krótko, lecz treściwie wyznał swoją wiarę. A ty jak wierzysz? Gdybyś miał opisać Boga, w którego wierzysz, na jakie cechy zwróciłbyś uwagę, co o Nim byś powiedział? Napisz to na kartce.

                Mój Bóg jest Stwórcą, Panem i Zbawicielem, jest Miłością miłosierną. Zawsze dobry, troskliwy i wierny. Nigdy nie zawodzi, zawsze jest blisko i chce dla mnie najlepiej. Wybawia mnie z problemów, podnosi z upadków. Daje mi więcej niż mogę się spodziewać. Kocham Go, szanuję i bardzo chcę być Mu wierny we wszystkim. Chcę Go słuchać i pełnić Jego wolę i wiem, że spotkam Go twarzą w twarz. Dziś doświadczam Jego obecności w moim codziennym życiu i jestem zachwycony Jego bliskością.

                Jezus pochwalając odpowiedź Piotra, ukazał skąd on to ma. Bóg mu to objawił. Bóg również nam objawił siebie samego. Uczynił to i nadal czyni, choć nie ma już żadnych nowych objawień publicznych. To, co nam ukazał powinno nam wystarczyć. Choć niestety my często nie sięgamy do źródeł. Za mało czytamy Pismo Św., za mało czasu poświęcamy na spotkania z Nim w modlitwie, Mszy Św., adoracji. Kiedy tylko zmienia się to w naszym życiu na lepsze, poznajemy o Panu coraz więcej, poznajemy Jego samego. Co możesz powiedzieć na ten temat w swoim przypadku? Jak pogłębiasz swoja wiedzę o Bogu? Jak pogłębiasz swoją z Nim relację? A może podejmiesz jakieś postanowienia w tej dziedzinie?

                Kiedy Piotr wyznał swoją wiarę, nie tylko został pochwalony, ale też ustanowiony został opoką, na której Jezus buduje swój Kościół, którego, zgodnie z obietnicą bramy piekła nie przemogły. Przez wieki wielu pasterzy błądziło, ale Kościół trwa. Dzisiejszy papież jest dla wielu kontrowersyjny, więc tym bardziej się módlmy, by Bóg czuwał nad nim i cała swoją Owczarnią. Potrzebujemy Opoki i jedności w Kościele, by trwać w tym zwariowanym świecie. Postanów sobie konkretną modlitwę za papieża i Kościół na najbliższy czas. Niech to będzie wyraz twojej troski o to, co jest nasze wspólne.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...