Moje niedzielne zatrzymanie 2020.09.13

Mt 18,21-35

                Na początku dzisiejszej Ewangelii widzimy Piotra, który przychodzi do Jezusa z wątpliwością i prosi Go o pomoc. Taka postawa jest świadectwem przekonania o tym, że Jezus najlepiej wie i u Niego trzeba szukać prawdy. Jednocześnie można zauważyć u Piotra pogłębioną świadomość dotyczącą spraw Bożych. Jest to owoc trwania przy Panu i zasłuchania w Jego słowa. A ty, jak często sięgasz po Boże rozwiązania w swoim życiu? Jak często Jego pytasz o wskazówki? Czy zauważasz jakieś owoce słuchania Słowa w swoim życiu? Jakie?

                Odpowiadając na pytanie Piotra o ilość razy, kiedy ma przebaczyć, Jezus wskazuje na bezwzględną konieczność przebaczania. Ile razy ktoś zawini przeciw nam mamy przebaczyć. Czy potrafisz tak? Przebaczenie, choć kojarzy nam się z emocjami, jest decyzją woli, która powinna doprowadzić nas do usprawiedliwienia winowajcy w naszym sercu. A jak tobie kojarzy się przebaczenie, jak je rozumiesz?

                Zachęcając do przebaczenia Jezus opowiada „Przypowieść o nielitościwym dłużniku”. Główny bohater jest człowiekiem, któremu jego pan darował niewyobrażalny dług, a on nie potrafił darować długu 1000000 razy mniejszego. Nauczyciel nasz pragnie nam uzmysłowić jak dobry wobec nas jest Bóg. My natomiast często nie potrafimy wybaczać rzeczy o wiele mniejszych. Skoro jednak Bóg nam przebacza, my też tak powinniśmy czynić. Czy tak to rozumiesz w swoim życiu? Czy korzystanie z Bożego miłosierdzia zachęca cię do wybaczania innym?

                Pan z przypowieści jest dobry. Potwierdza to fakt, że słudzy widząc całe zajście z nielitościwym dłużnikiem bez żadnych oporów udają się do niego, by powiedzieć o tym całym smutnym zajściu. Ufają mu i widzą, że jest sprawiedliwym i dobrym człowiekiem. Jest to niedoskonały obraz Boga, który chce, abyśmy Mu ufali i ze wszystkim do Niego przychodzili. Jak ty patrzysz na Pana? Ufasz Mu? Jak chętnie do Niego przychodzisz ze swoimi problemami?

                Na zakończenie słyszymy mocne słowa ostrzeżenia, co się stanie, kiedy nie przebaczymy z serca innym ludziom. Jeśli nie przebaczymy skazujemy na potępienie winowajcę, ale też nas samych. Kiedy z serca przebaczamy, uwalniamy i siebie, i tego, kto przeciw nam zawinił. To bardzo ważne, zapamiętajmy to i prośmy Pana, by nas uczył przebaczania.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...