Moje niedzielne zatrzymanie – Niedziela Palmowa 2020.04.05

Mt 21,1-11 i  Mt 26,14-27,66

Dziś Kościół nam daje do rozważenia dwa fragmenty Ewangelii. Pierwszy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a drugi to pasja, czyli opis męki.

Pierwszy ukazuje nam bardzo radosną chwilę. Jezus jako Król, zapowiedziany przez proroków, wjeżdża do Miasta Świętego. Tłum wiwatuje, wiata Go z okrzykami radości, oddaje Mu cześć. Inni pytają co się dzieje – tak uroczyście musiało to wszystko wyglądać.

Opis męki powinien być czymś ważnym dla każdego wierzącego, bo pomaga zobaczyć i zrozumieć miłość Boga. Pozwól sobie na dłuższą chwilę zatrzymania nad nim.

To, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę to nasze miejsce przy Jezusie…

W scenie pierwszej na pewno wiwatujemy, wołamy „Hosanna”, cieszymy się i uwielbiamy… A w drugiej? Gdzie jesteśmy w drugiej sytuacji?…

Do końca pod krzyżem wytrwała tylko Matka i jeden uczeń, reszta uciekła. A my… Jak byśmy postąpili?

I nie chodzi tu o sytuację sprzed 2000 lat, lecz to jest pytanie o moje i twoje dziś. Trwam przy Jezusie kiedy jest mi dobrze, kiedy wszystko się układa, kiedy otrzymuję od Niego wszystko, o co proszę. Wtedy przy Nim jestem. A kiedy jest cierpienie i krzyż? Czy wtedy również jestem przy Nim, czy może odchodzę? Czasami pojawia się w naszych sercach pokusa, by odejść, by się odwrócić, by zwątpić…

Ale czy jesteśmy w stanie sami ponieść swój krzyż w naszym życiu? Czy jesteśmy w stanie zrozumieć go bez patrzenia na krzyż Jezusa? Czy jesteśmy w stanie kochać nie patrząc na Miłość Ukrzyżowaną? Trudno jest zrozumieć krzyż, ale jeśli w zaufaniu będziemy trwać przy Jezusie, Miłość nam wszystko wyjaśni.

Zaczynamy Wielki Tydzień. Chciejmy zatrzymywać się bardziej nad cierpieniem Jezusa. Prośmy Go, by nam to wszystko wyjaśniał przez swojego Ducha i uczył zawierzenia i miłości. Amen.

Pozdrawiam i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...