Moje świąteczne zatrzymanie 2020.04.13

Mt 28, 8-15 i Dz 2, 14. 22b-32

Jeśli ci się wydaje, że nie zasługujesz na spotkanie ze Zmartwychwstałym – masz rację – wydaje ci się.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam wyraźnie, że ten, kto chciał spotkać Zmartwychwstałego, spotkał Go.

Ciekawe jest to, że w tym fragmencie, mamy ukazaną typową dla Ewangelii prawdę, że Bóg wybiera słabych i głupich w oczach świata. Kobiety w tamtych czasach nie miały żadnych praw społecznych, a ich znaczenie polegało na byciu matką i służącą. A Jezus właśnie kobietom ukazuje się w pierwszej kolejności i czyni je zwiastunkami Dobrej Nowiny. Kapłani żydowscy i starszyzna, a więc ci, którzy uosabiają wielkich tego świata, nawet nie próbują zbadać prawdy zrelacjonowanej przez strażników grobu, tylko wybierają życie w kłamstwie.

Jeśli w swoich oczach jesteś mały, grzeszny, o znikomej wartości, czy coś w tym sensie, to pamiętaj, że Jezus właśnie do takich nas przyszedł. Popatrz na Jego spotkania z ludźmi…. Posłuchaj Jego słów: „Nie potrzebują lekarza zdrowi”, „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych”, „Wysławiam Cię, Ojcze, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom”….

To właśnie do takich, jak my przyszedł Jezus i nam w pierwszej kolejności się objawia. Wystarczy Mu tylko na to pozwolić i otworzyć swoje spragnione serce.

Pozdrawiam świątecznie i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...