Róża modlitewna

Członkowie Róży Modlitewnej Matki Bożej Pięknej Miłości w Intencji Dzieci modlą się o miłość prawdziwą, potrzebne łaski, prowadzenie do świętości i ochronę przed wszelkim złem. Modlą się codziennie jedną tajemnicą różańca (jedną dziesiątką różańca) w dowolnym miejscu, o dowolnej porze za dzieci własne, spokrewnione i niespokrewnione ze sobą, dzieci nienarodzone i narodzone bez względu na wiek, dzieci, których życie jest zagrożone i o cud poczęcia.

Każdego dnia, za każde dziecko odmawiany jest cały różaniec, ponieważ w każdej Róży modli się dwadzieścia osób (dwadzieścia osób z Róży odmawia po jednej dziesiątce różańca).

Róże modlitewne:

1. Róża, patron: św. Michał Archanioł (materiały na dysku)

2. Róża, patron: św. Józef (materiały na dysku)

3. Róża, patron: bł. Stefan Kardynał Wyszyński (materiały na dysku)

4. Róża, patron: bł. Marianna Biernacka (materiały na dysku)

5. Róża, patron: bł. ks. Adam Bargielski (materiały na dysku)

6. Róża, patron: bł. ks. Michał Piaszczyński (materiały na dysku)

7. Róża, patron: św. Faustyna Kowalska (materiały na dysku)

8. Róża, patron: bł. Karolina Kózkówna (materiały na dysku)

9. Róża, patron: św. Stanisław Kostka (materiały na dysku)

10. Róża, patron: św. Jacek (materiały na dysku)

11. Róża, patron: św. Jan Paweł II (materiały na dysku)

12. Róża, patron: św. Urszula Ledóchowska (materiały na dysku)

13. Róża, patron: św. Monika (materiały na dysku)

14. Róża, patron: św. Anna (materiały na dysku)

15. Róża, patron: św. Rita (materiały na dysku)

16. Róża, patron: św. Jan Bosko (materiały na dysku)

17. Róża, patron, św. Ojciec Pio (materiały na dysku)

18. Róża, patron:  św. Elżbieta (materiały na dysku)

19. Róża, patron:  św. Maksymilian Kolbe (materiały na dysku)

20. Róża, patron:  św. Andrzej Bobola (materiały na dysku)

21. Róża, patron:  św. Dominik Savio (materiały na dysku)

Wypełnioną deklarację prześlij na adres: rozam.mbpm@gmail.com

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...