Spotkanie wspólnoty 28.09.2022

Spotkanie wspólnoty Theoforos rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Po uczcie duchowej czekała na nas uczta cielesna, którą przygotowała grupka III stopnia kobiet. Strzałem w dziesiątkę były pomidory z ogródka Zosi.

Diakonia uwielbienia i muzyczna poprowadziła modlitwę, gdzie śpiewem, słowem, gestami mogliśmy uwielbiać i podziękować Panu Bogu za łaski, którymi nas obdarzył.

Nie zabrakło ważnych bieżących informacji, które przedstawiła nasza liderka- Lidia. M.in. wyjście do kina; 30.09.2022 r. o godzinie 18; zainteresowani mają wspólne wyjście, tym razem na film „Johny”.

Dalszą część spotkania poprowadził ksiądz Jacek, który przypomniał, co to znaczy być we wspólnocie. Jeżeli chcę być aktywnym uczestnikiem wspólnoty, mam dbać o swój duchowy wzrost. Ma mi w tym pomóc; aktywne uczestnictwo w małych grupkach (systematyczne prowadzenie zeszytów formacyjnych), uczestnictwo w spotkaniach otwartych, zaangażowanie w posługi, udział
w proponowanych kursach, rekolekcjach, codzienna modlitwa, rachunek sumienia, udział we Mszy Świętej.

Bez wątpienia, powinniśmy wracać do tych fundamentów. Nasz wzrost w Panu, we wspólnocie, powinien być azymutem, który ma zaprowadzić mnie do Nieba. Pomyśl, co jest Twoim codziennym azymutem i idź za Nim.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...