Spotkanie kobiet 15.04.2023

„Ciało jako Świątynia Ducha Świętego”

W kolejną trzecią sobotę miesiąca kilka Pań z naszej wspólnoty spędziło owocne dwie godziny na rozważaniu Słowa w temacie „Ciało jako Świątynia Ducha Świętego”, przygotowanego i poprowadzonego przez Edytkę. Uświadomienie sobie, że nasze ciało jest mieszkaniem Boga, zachęca do refleksji i szukania odpowiedzi na pytanie, jak traktuję swoje ciało?

Z jaką świadomością przyjmuję, że moim niedoścignionym wzorem kobiecości jest Maryja? To Jej ciało stało się dosłownym mieszkaniem Jezusa Chrystusa, którego nosiła pod swoim sercem. Od Maryi uczmy się zaufania, skromności i pokory. Za Jej przykładem możemy dbać o nasze piękno szczególnie to wewnętrzne.

Piękno każdej z nas wypływa z faktu, że Pan Bóg stworzył nas na Swój obraz, na obraz Boga nas stworzył. W naturze kobiety zakorzeniona jest potrzeba piękna. Uczmy się dostrzegać piękno wokół nas. Rozważnie i rozsądnie dbajmy, zabiegajmy o piękno nie tylko naszego ciała, ale i naszego wnętrza. Będzie to miłe Panu szczególnie wtedy, gdy nasze troski, zabieganie
 o nasz wygląd, strój, zakupy oddamy Panu.

Kolejne spotkanie kobiet pozwoliło nie tylko na refleksję i zatrzymanie się nad kolejnym ważnym obszarem naszego życia, ale pozwoliło też na wymianę doświadczeń związanych
 z troską o nasze ciało. Pomysł Edytki na chwilę troski i zadbanie o nasze dłonie, był „wisienką na torcie”. Praktyczne pokazanie i doświadczenie masażu dłoni pokazał, jak na co dzień możemy zadbać o nasze spracowane ręce.

Chwała Panu za kolejne spotkanie kobiet, za czas refleksji i doświadczenia Boga
w każdym wymiarze naszego życia.

AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...