Spotkanie kobiet 18.03.2023

„Odpoczynek w Panu”

Za nami kolejne spotkanie, które tym razem odbywało się w świeżo odremontowanej „kawiarence”. Zanim jednak do niego doszło, to dzień wcześniej panie stawiły się do pracy, żeby sprzątnąć po remoncie. Chwała Panu za to, że dał nam również dzielnych i pracowitych braci we wspólnocie, którzy włożyli wiele wysiłku w to wspólnotowe dzieło.

Po tych trudach spotkałyśmy się, żeby rozmawiać o odpoczynku, odpoczynku w Panu. Już w Księdze Rodzaju 2,2-3 po dziele stworzenia świata, Pan Bóg „pobłogosławił siódmy dzień i uczynił go świętym”.

Czy mój/Twój odpoczynek jest święty?

Czy pozwalasz sobie na wyciszenie i przylgnięcie do Pana Boga, szukając w Nim zbierania sił do dalszej pracy? Odpoczywa się, żeby pracować, a nie pracuje się, żeby odpoczywać.

Święty Jan Paweł II mówił: „Trzeba dokonywać rozróżnień spośród różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, powinniśmy wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakazami Ewangelii”.

Niektórym z nas w odpoczynku może pomóc – cisza, ta w nas i wokół nas. Za księdzem Krzysztofem Grzywoczem możemy powiedzieć, że prawdziwe życie (prawdziwy odpoczynek) jest w ciszy. Cisza to królewska droga do Boga.

Daj się ponieść odpoczynkowi w Panu, daj się ponieść ciszy szukającej Pana.

Niech te zbliżające się przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pana, nie przesłonią nam Tej Wielkiej zbliżającej się Tajemnicy. W Bożej, głębokiej ciszy przygotujmy się na przeżywanie Tridium Paschalnego. Odpoczynek i wytchnienie w Panu może w tym pomóc.

„Pan jest moim Pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć”. Ps.23, 1-2

AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...